Novembris 2014 esitasid arstid ja arstitudengid erakondadele üleskutse arvestada terviseteemasid oma valimisplatvormide koostamisel. Üleskutsele vastati mitmete ettepanekutega erinevates tervisevaldkondades. Dr Taavi Tillmanni eestvedamisel võttis 2015. aastal Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (EAÜS) ette erinevate parteide tervisepoliitika, et anda oma hinnang planeeritavatele muudatustele. Ülevaade uuringu tulemustest avaldati 19.02.2015 Eesti Päevalehes.

NB! Autorite näpuvea tõttu on sattunud lõppraportisse väikene viga, mille tõttu sattus vale valdkonnahinnang Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna alkoholi- ja tubakapoliitikale. Ümberarvutamise tulemusena ei muutunud aga partei terviktulemus.