Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et meie liikmetel oleks võimalus ennast arendada, nii erialaselt kui ka üldiselt. Just seetõttu pakume seltsi liikmetele võimalust lisaks meie enda korraldatavatele üritustele osaleda ka teiste riikide arstitudengeid ühendavate organisatsioonide korraldatud jt teemakohastel koolitustel.

IFMSA, meie katuseorganisatsioon, pakub oma liikmetele mitmeid enesearengut toetavaid koolitusi, millest nii mõnegi läbimisel on võimalik saada sertifitseeritud IFMSA treeneriks. Loodame, et meie liikmed kasutavad pakutavaid võimalusi, mille realiseerimiseks on paljud vaeva näinud.

Küsimuste korral täienduskoolituste kohta pöörduda: eays.vpe@gmail.com.

TMET Rumeenia

TMET Rumeenia

TMET ehk Training Medical Education Trainers on koolitusüritus, milles osalejad saavad laialdasi teadmisi meditsiinihariduse teemal, õpivad strateegilist planeerimist ning arendavad oma oskusi õpetamises, esitlemises ning oma sõnumi edasi andmises. Töötubades tutvustatakse osalejatele olulisemaid meditsiinihariduse teemasid, julgustatakse nendel teemadel sõna võtma ning koolitatakse välja uued treenerid.

  • Aeg: 18.-22. oktoober 2017
  • Koht: Valea Draganului, Rumeenia

Lisainfo ja registreerumine