Diabeedipäev – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Diabeedipäev

Mis on diabeedipäev?

14. november on tuntud üle maailma diabeedipäevana, mis keskendub diabeedi kui tõsise ning invaliidistava kroonilise haiguse kohta teadlikkuse tõstmisele. Selle raames annavad paljud tervishoiuorganisatsioonid ja meditsiiniga seotud seltsid oma panuse kodanike haigusteadlikkuse arendamisesse ning veresuhkru monitooringusse avalike tasuta mõõtmiste kaudu. Seda on ka 2011. aastast saati teinud EAÜS’i rahvatervise töögrupp erinevates kaubanduskeskustes üle Eesti.

Üritusele eelneb koolitus arstitudengitele, kus räägitakse kokkuvõtlikult diabeedi olemusest ja problemaatikast ning tehakse praktiline koolitus glükomeetrite kasutamise kohta. Samuti keskendutakse tervislikule eluviisile, toitumissoovitustele ning räägitakse üle tihedamini esinevad küsimused, mida patsiendid diabeedi ennetuse ja tüsistuste kohta esitavad. Iga-aastasel heategevuslikul üritusel saavad oma glükomeetri kasutamist, suhtlemis- ja nõustamisoskusi lihvida ning väärtuslikku kogemust omandada ligi sada arstitudengit esimesest kuuenda kursuseni. Esmakursuslaste jaoks on üritus tihti esimene reaalne kokkupuude patsientidega. 2015. aastal mõõdeti veresuhkruväärtusi 3456 inimesel ning 2018. aastal 2052 inimesel mitmetes keskustes üle Eesti.

2020. aastal tehti seoses epidemioloogilise olukorraga veresuhkru mõõtmise ürituse asemel hoopis koduleht, kus leidub erinevaid diabeeti ning diabeediga seotuid ühinguid tutvustavaid filmiklippe. Samuti on kodulehele kogutud diabeetikute inspireerivaid persoonlugusid. Kodulehe eesmärgiks on tõsta inimeste diabeediteadlikkust, anda edasi informatsiooni viisidest, kuidas II tüübi diabeeti saaks ennetada ning kuidas diabeedi diagnoosi saamise korral muutustega oma elus paremini toime tulla. Antud kodulehte on plaanis järgnevatel aastatel Diabeedipäevadel veresuhkru mõõtmiste ja meediakajastuste kõrvalt veelgi enam põneva informatsiooniga täiendada ja edasi arendada.

Korraldav töögrupp

Toimumisaeg

14. november