Vaimse tervise loeng – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Vaimse tervise loeng

Miks loengut tellida?

Eestis on enesetapp juhtiv surmapõhjus 15-29-aastaste noorte seas. Suuremal osal enesetapu sooritanutest on olnud diagnoositav psüühikahäire – see ilmestab probleemide varajase märkamise, äratundmise ja abivõimaluste teadmise olulisust.

Seetõttu on EAÜS-i rahvatervise töögrupp koostöös Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisega, Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse ja Lahendus.net-iga välja töötanud interaktiivse loengu gümnasistidele ja põhikooli vanemale astmele. Loengu kestel kaasatakse kuulajaid lühiarutelude ja väikeste ülesannetega ning luuakse keskkond, kus õpilased saavad soovi korral isiklikest kogemustest ja mõtetest rääkida.

Mis teemasid käsitletakse?

  • Vaimse tervise olemus 

  • Stigma 

  • Kuidas tunda ära vaimse tervise häiret? 

  • Enesevigastamine ja suitsiid 

  • Enese aitamine 

  • Sõbra aitamine 

  • Professionaalne abi

Kasulikud lingid

Loengust lühidalt

Kestus: 75-90 min
Hind: 1 loeng (3-4 valitud teemat) – 60€; 

2 loengut (kõik teemad) – 100€

(Tartust väljas lisanduvad transpordikulud)

Lisainfo: vaimnetervis@eays.ee

Korraldav töögrupp