Eestis on enesetapp üks juhtivaid surmapõhjuseid 15-29-aastaste noorte seas. Uurimused kinnitavad, et suuremal osal enesetapu sooritanutest on diagnoositav psüühikahäire, mis ilmestab probleemide varajase märkamise, äratundmise ja abivõimaluste teadmise olulisust. Seetõttu on EAÜSi rahvatervise töögrupp koostöös Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisega, Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühenduse ja Lahendus.net-iga välja töötanud interaktiivse loengu gümnasistidele ja põhikooli vanemale astmele. Meie loengute peamine eesmärk on, et keegi ei tunneks end vaimse tervise probleemidega üksinda.

Loengu kestel kaasame kuulajaid lühiarutelude ja väikeste ülesannetega ning loome keskkonna, kus ka õpilased saavad soovi korral enda kogemustest ja mõtetest rääkida. Võimalusel on kaasas ka vabatahtlik Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisest, kes räägib oma väljakutsest vaimse tervise vallas.

Meie lektorid on läbinud põhjaliku koolituse Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatria eriala residentidelt ja Peaasi.ee spetsialistidelt.

 

Käsitletavad teemad:

  1. Sissejuhatus. Vaimse tervise olemus, seotud mõisted; kuidas saada aru, et on tegu vaimse tervise häirega?
  2. Meeleoluhäired – depressioon, bipolaarne häire
  3. Tundeeluhäired – ärevushäired, paanikahäire, foobiad
  4. Söömishäired – anoreksia, buliimia, liigsöömishäire
  5. Enesevigastamine ja suitsiid
  6. Abi otsimine, vaimsest tervisest rääkimine ja vaimse tervise hoidmine

 

Kaks kuni neli tudengit peavad klassile 75-90-minutilise loengu vaimsest tervisest.

Kestus: 75-90 min
Hind: 50€ (tellides loengu väljapoole Tartu linna lisandub transpordikulude hüvitamine)
Lisainfo: eays.vaimnetervis@gmail.com