Järgneva teksti on kirjutanud Marie Kaivo ajakirja Eesti Arst tarbeks. Marie on raamatu “Seltsis segasem – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 25” valmimise eestvedaja.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts ehk EAÜS on arstitudengeid ühendav organisatsioon, mis tegutseb selleks, et pakkuda arstitudengitele täiendavat väljundit õpingute kõrvale. Õppeaastal 2015/2016 tähistas EAÜS oma 25. tegevusaastat, millest oli ajendatud ka raamatu „Seltsis segasem – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 25“ koostamine.

Esimene suurem samm EAÜSi ajaloo jäädvustamiseks tehti 2001. aastal, mil ilmus Kristi Kajaku ja Teele Orgse koostatud „Eesti arstiüliõpilaste ajalooraamat: kümme aastat seltsielu“. 2016. aasta kevadel ilmunud raamatu sisu koostades proovisime astuda järgmise sammu ning kaante vahele koguda 25 aasta olulisemad verstapostid praeguste ning endiste liikmete ning seltsi toetajate meenutuste ning mõtiskluste kaudu.

Raamatu, kuhu kirjutas 64 endist ning praegust seltsi liiget ning toetajat ja kuhu kokku panustas rohkem kui 100 inimest, võib jagada kaheksaks osaks.

Raamatu esimene osa annab lühiülevaate seltsi struktuuri kujunemisest läbi 25 aasta, millele järgnevad seltsi esimeste presidentide ja aktiivsete liikmete (Ivo Valter, Tarmo Kariis, Ain Aaviksoo, Birgit Volmer) meenutustel põhinevad kirjatükid. Samuti sisaldab raamatu esimene osa peatükki, mis loob pildi seltsi juhatuse tegemistest läbi aegade. Kahekümne erinevatel aegadel seltsi juhatuses olnud liikme mälestustest, kogemustest ning seltsi arengust läbi nende silmade saab lugeda peatükist, mille koostasid Kadri Lillemäe, Maarjaliis Paavo, Marta Velgan, Katrin Köbas ning Anni Ruul.

EAÜSi tegevus on jagatud üheksa erineva suunitlusega töögrupi vahel. Nende töögruppide kujunemist, põhilisi töögruppide tegevusi eri aegadel ning töögrupijuhtide muresid ning rõõme kajastavad peatükid kätkevad endas neljakümne kahe inimese mälestusi. Need mälestused kogusid kokku Kristi Anderson, Marit Pärt, Maria Volkmann, Jürgen Rünk, Teele Kalamees, Aleksandr Igotti, Teele Meren, Mari Einberg, Michelle Mitt, Anett Pajuväli ja Triin Pohlak.

Raamatu kolmandast osast saab lugeda EAÜSi tegevusega seotud olnud hoonete ajaloost, mille kohta kogus materjali ning vormis selle raamatu jaoks sobivaks Liisa Loigu.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevus on muutumas üha laiahaardelisemaks ning seda ilmestavad nii mitmedki projektid, mida arstitudengitel on õnnestunud ellu viia. Raamatu neljanda osa alla kogusime kokku 10 suurema Eesti-sisese projekti lood, mõned neist projektidest on vaid arstitudengitele suunatud, kuid mõne projekti (nagu Diabeedipäev) vahendusel on juba mitu aastat jõutut väga paljude eestlasteni. Projektidest kirjutasid Oliver Rosenbaum, Katrin Kurg, Kirke-Hellen Kukumägi, Priit Tohver, Kati Külm, Marta Velgan, Eno-Martin Lotman, Kristel Liis Põdder, Doris Mark, Teesi Sepp, Kadri Kõivumägi, Anne Ilves, Meelike Reimer, Martin Kadai, Anni Ruul ja Aurora Ursula Joala.

Raamatu viiendas osas arutlevad EAÜSi rolli kohta Eesti tervishoiupoliitikas Helen Reim, Hanno Pevkur, Ivi Normet, Urmas Sule ja Joel Starkopf; arstiõppest kirjutab Rille Pihlak ning abiarstinduse süsteemist loovad pildi Gilber Kask, Priit Tohver, Paula Pärna, Mehis Vipp ja Liis Puis.

Raamatu kuues ning seitsmes osa annavad ülevaate EAÜSi Eesti riigipiiri ületavast tegevusest. Kõigepealt kaheksast suurest projektist, mille haare on ulatunud kaugele väljapoole Eesti arstitudengeid ning millest kirjutavad Kadri Lillemäe, Jürgen Rünk, Herman Tagger, Kristiina Ojamaa, Artur Ojakäär, Martin Reim, Karmen Stimmer ning Brita Harjo. Ning seejärel saab Siim Rinkeni, Jaanus Vooli, Katrin Pürgi, Teele Orgse, Ere Raadiku ja Marie Kaivo koostatud peatükkide kaudu ülevaate EAÜSi katuseorganisatsioonist IFMSA (International Federation of Medical Students´).

Raamatule panevad lõpu vabas vormis mõtisklused EAÜSist, kuhu kirjutasid Rainer Ratnik, Tuuli Ruus, Iiro Karhiaho, Eva Antsov, Sander Pajusalu, Liisa Kullamaa ja Liis Kibuspuu.

Lisaks nimetatule sisaldab raamat 25 tegevusaasta juhtkondade nimekirju ning hulgaliselt illustreerivat materjali plakatite ning piltide näol.

Raamatu koostamine koondas kokku suure hulga praeguseid seltsi liikmeid, vilistlasi ning seltsi toetajaid. Loodetavasti kannab ühiselt tehtud töö vilja ning ilmunud raamat on põnevaks lugemismaterjaliks tänastele seltsikatele, toredaks mälestuste allikaks vilistlastele ning põhjalikuks ülevaateks kõigile huvilistele.

screen-shot-2016-09-08-at-21-26-55

Kuidas raamatut osta?

Raamatu maksmus: 15€ eest

1. Täida vorm.
2. Oota, kuni Sinuga kontakteerutakse ja saadetakse ülekande tegemiseks vajalikud andmed.