2011. aasta sügisel sai alguse Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi traditsioon anda kord aastas ühele isikule auliikme tiitel. Auliikme staatus antakse seltsi üldkoosoleku otsusega isikule, kes on oma tegevusega aidanud oluliselt kaasa seltsi eesmärkidele. Hetkel on EAÜSil kaks auliiget: professor Joel Starkopf ning härra Urmas Siigur.

EAÜSi esimeseks auliikmeks valiti 2011. aasta sügisesel üldkoosolekul toonane arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf, kes on tudengite ja EAÜSi ettevõtmisi alati toetanud.

“Elu arstiüliõpilastega ja nende keskel on olnud väga värvikas. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsist hakkasin rohkem ettekujutust saama pärast seda, kui asusin täitma teaduskonna dekaani kohuseid. Esimene suurem aktsioon oli abiarsti määratlemine iseseisva tervishoiutöötajana. Kirgliku tegevuse tulemusena on see tänaseks hästi õnnestunud ja üliõpilased oodatud abijõud haiglates. Hästi tehtud!” on Starkopf kommenteerinud arstitudengite tegevust raamatus „Seltsis segasem – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 25“. “Liialdamata võib öelda, et ilma seltsi aktiivsuseta oleks välisvahetuse, sporditegevuse ja üliõpilaste teadusürituste organiseerimine teaduskonnas rohkem kui tagasihoidlik.”

 

Professor Joel Starkopf (foto: Hendrik Osula)

Professor Joel Starkopf (foto: Hendrik Osula)

2013. aasta kevadisel üldkoosolekul valiti EAÜSi auliikmeks TÜ Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur.

Urmas Siigur on tudengisõbralik ja väga avatud suhtleja. Ta on panustanud Maarja mõisa EAÜSi kasutusse andmisesse, EAÜSi toetusfondi loomisesse ning erinevatele EAÜSi projektidele rahalise toetuse leidmisesse nii kliinikumi kui Haiglate Liidu poolt.

Siigur aitas kaasa sellele, et 2013. aasta aprillis allkirjastati Haiglate Liiduga toetusleping 5000 € ulatuses. Lisaks eelmainitule on Urmas Siigur nõustanud seltsi juhatust finantsküsimustes. Veendunud üliõpilaste toetajana on ta öelnud, et ilma üliõpilasteta oleks Tartu Ülikooli Kliinikum lihtsalt üks väikelinna haigla. „Kui ülikool on oma õpilastele justkui alma mater, siis kliinikum võiks minu meelest olla arstitudengitele kui almus pater,” rääkis Siigur üldkoosolekul.

 

Härra Urmas Siigur (foto: Raul Mee)

Härra Urmas Siigur (foto: Raul Mee)