Auliikmed – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Auliikmed

Priit Tohver - valitud 2021. aastal

2021. aasta kevadisel üldkoosolekul valiti EAÜSi auliikmeks EAÜSi kunagine pressiesindaja ja asepresident välisasjade alal – Priit Tohver.

Priit oli oma seltsi-aastatel silmapaistev liige, kirjutades mitmeid artikleid ja pöördumisi seksuaal- ja rahvatervise vallas ning panustades tohutult organisatsiooni arengusse. Ta oli üks Seltsi esimese strateegia koostamise eestvedajaid ning võttis Seltsis olles südameasjaks ka liikmete arengu. Pärast lõpetamist on ta toetajaliikmena panustanud Seltsi arengusse ja tegemistesse, jäänud Seltsile toeks ning liikmeid hea sõnaga motiveerinud. Lisaks on Priit pidanud ka kõrget kohta meie katusorganisatsiooni International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) juhtkonnas 2016/2017 a Euroopa regiooni juhina.

Priitu iseloomustavad kõige paremini tema enda sõnad: “Oskus unistada ja julgus unistada valjult on see, mis minu meelest eristab juhtfiguure lihtsalt tublidest tegijatest.”

Urmas Siigur - valitud 2013. aastal

2013. aasta kevadisel üldkoosolekul valiti EAÜSi auliikmeks Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur.

Urmas Siigur on tudengisõbralik ja väga avatud suhtleja. Ta on panustanud Maarjamõisa mõisahoone EAÜSi kasutusse andmisesse ja EAÜSi toetusfondi loomisesse. Samuti on ta aidanud rahalise toetuse leidmisega erinevatele EAÜSi projektidele nii Kliinikumilt kui ka Haiglate Liidult.

Siigur aitas kaasa sellele, et 2013. aasta aprillis allkirjastati Haiglate Liiduga toetusleping 5000 euro ulatuses. Lisaks eelmainitule on Urmas Siigur nõustanud Seltsi juhatust finantsküsimustes.

Veendunud üliõpilaste toetajana on ta öelnud, et ilma üliõpilasteta oleks Tartu Ülikooli Kliinikum lihtsalt üks väikelinna haigla. “Kui ülikool on oma õpilastele justkui alma mater, siis Kliinikum võiks minu meelest olla arstitudengitele kui almus pater,” rääkis Siigur üldkoosolekul.

Joel Starkopf - valitud 2011. aastal

EAÜSi esimeseks auliikmeks valiti 2011. aasta sügisesel üldkoosolekul toonane arstiteaduskonna dekaan professor Joel Starkopf, kes on tudengite ja EAÜSi ettevõtmisi alati toetanud.

“Elu arstiüliõpilastega ja nende keskel on olnud väga värvikas. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsist hakkasin rohkem ettekujutust saama pärast seda, kui asusin täitma teaduskonna dekaani kohuseid. Esimene suurem aktsioon oli abiarsti määratlemine iseseisva tervishoiutöötajana. Kirgliku tegevuse tulemusena on see tänaseks hästi õnnestunud ja üliõpilased oodatud abijõud haiglates. Hästi tehtud!” on Starkopf kommenteerinud arstitudengite tegevust raamatus „Seltsis segasem – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 25“. “Liialdamata võib öelda, et ilma Seltsi aktiivsuseta oleks välisvahetuse, sporditegevuse ja üliõpilaste teadusürituste organiseerimine teaduskonnas rohkem kui tagasihoidlik.”