Tunnustus – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Tunnustus

Seltsi üldkoosolekutel valitud auliikmed, kes on enda tegevusega aidanud märkimisväärselt kaasa Seltsi arengule.

Viimaste aastate jooksul saadud tunnustused Seltsile.

Kõige aktiivsemate Seltsikate tunnustamiseks mõeldud stipendium, mis on loodud koostöös Tartu Kultuurkapitaliga.