Research me, kiss me, SCORE me!

Teadusgrupp on seltsi alaline töögrupp, mis toetab Tartu Ülikooli arstitudengite tõenduspõhise meditsiini õppimist. Teadusgrupi eesmärk on kaasata üliõpilasi juba esimestest õpinguaastatest alates teadustegevusse ning seeläbi panustada meditsiini arengusse.

Oma eesmärkide täitmiseks tegeleb töögrupp õppeaasta jooksul mitmete projektidega, näiteks koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga korraldame haigusjuhu kirjelduste konkurssi ning koostöös ajakirjaga Eesti Arst teadusartiklite konkurssi. Töögrupp tegeleb ka teadustöö tegemisest huvituvatele tudengitele vastavate võimaluste pakkumisega. Lisaks korraldame Biomeditsiini ringi, mis toob kuulajateni tõenduspõhise meditsiini intrigeerivamad teemad.  Teadusgrupp aitab organiseerida ka üliõpilaste teadusliku välisvahetuse projekte Eestis.

Tegemist on IFMSA SCORE (ingl k Standing Committee on Research Exchange) töögrupi variandiga. Variandiga sellepärast, et teadusgrupi tegevus ei piirdu ainult teadusliku välisvahetuse organiseerimisega

David Juv Kogan
Töögrupi juht

Telefon: +372 5660 9759
E-mail: eays.nore@gmail.com

Tudengiteadus

Üliõpilastel on võimalik osaleda erinevates teadustöö projektides, seda nii prekliinilise kui kliinilise õppetöö ajal. Variante teadustegevuses osalemiseks on mitmeid, näiteks saab tudeng valida õppeinfosüsteemi kaudu teadusõppe valikaineid. Nendele valikainetele on oodatud registreeruma kõik teadushuvilised üliõpilased, lähtudes enda huvidest ja seatud eesmärkidest või teadustöö juhendaja ettepanekutest. Lisaks on võimalik liituda teadustöö projektiga ka iseseisvalt, kontakteerudes Sind täpsemalt huvitava teemaga tegeleva instituudi või kliiniku juhatajaga.

Meditsiiniteaduste valdkonna olulisemad teadussuunad on:

  • Psühhiaatrilised ja neurodegenaratiivsed haigused
  • Immuunpõletikulised haigused (diabeet, südame- ja veresoonkonnahaigused, kroonilised põletikulised epiteliaalsed haigused)
  • Infektsioonid (väikelaste ja vastsündinute infektsioonid, infektsioonid HIV-positiivsetel, antibiootikumide farmakokineetika ja farmakodünaamika)
  • Infertiilsus
  • Tervishoiukorraldus
  • Liigutustegevuse mõju inimese organismile läbi eluea

Teadustöö aluste omandamine mistahes valdkonnas annab üliõpilastele ülevaate teaduslikust probleemipüstitusest, uurimistöö planeerimisest, läbiviimisest, andmete töötlusest ning tulemuste esitamisest. Tudengil on võimalik valminud teadustöö esitada erinevatele konkurssidele, näiteks üliõpilaste neuroloogia-alaste uurimistööde konkursile. Samuti annab teadustööga tegelemine võimaluse osaleda konverentsidel, nii Eestis kui välismaal.

Neurokonverents

EAÜS koostöös Ludvig Puusepa Nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsiga korraldab igal aastal konkurssi, mille raames tudengid kirjutavad neuroloogia-alaseid uurimistöid.

Konkurss kuulutatakse välja sügisel. See on periood, mil kõik huvilised saavad koostöös juhendajaga välja valida endale sobiva teema. Teemade varieeruvus on lai, kirjutatud on näiteks insuldihaigete patsientide esmakäsitlusest, aga ka neuropsühhiaatrilistest sümptomitest Parkinsoni tõvega haigetel.

Traditsiooniliselt lõpeb konkurss kevadel toimuva neurokonverentsiga. Konverentsil esitlevad arstitudengid oma valminud uurimistöid suurele auditooriumile. Ürituse lõpus valitakse esikolmik, kellele on Ludvig Puusepa Nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi poolt auhinnad.

Ida-Tallinna Keskhaigla haigusjuhu kirjelduste konkurss

Alates 2014. aasta kevadest teeb teadusgrupp koostööd Ida-Tallinna Keskhaiglaga, et laiendada oma tudengitele pakutavaid võimalusi. Nimelt on kokku lepitud, et põnevad haigusjuhud, millest arstid ise kirjutada ei jõua, hoiavad nad tudengitele. Kord 1-2 aasta jooksul toimub konverents, kus antakse tudengitele haigusjuhud koos juhendajatega ja korraldatakse haigusjuhtude kirjutamist õpetav programm. Tööd esitatakse Ida-Tallinna Keskhaigla konkursil, kus on ka rahalised auhinnad! Kõik haigusjuhu kirjeldused esitatakse avaldamiseks Eesti Arsti. See on suurepärane võimalus harjutada artikli kirjutamist, minna ühe teemaga süvitsi ja saada publikatsioon Eesti Arsti!

Järgmine voor on plaanitud 2020. aasta sügisel.

Eelmise konkursi võitjatöö: http://eestiarst.ee/kiire-kuluga-dementsus-mis-osutus-creutzfeldti-jakobi-toveks-haigusjuhu-kirjeldus/

Valge kitli jooks

Valge kitli jooks on Teadusgrupi poolt korraldatav iga-aastane orienteerumisvõistlus, mis toimub tavaliselt maikuus. Tegemist on sportlik-akadeemilise võistlusega, kus 4-5-liikmelised võistkonnad orienteeruvad linna peal ja lahendavad kontrollpunktides lõbusaid meditsiiniteemalisi ülesandeid. Võitjate selgitamiseks võetakse arvesse nende kiirus, tarkus ja ka meditsiiniteemalised kostüümid. Võitjaid saavad vääriliselt tasustatud!

Valge kitli jooks 2015. aastal. Esiplaanil rõõmustavad võidumeeskonna liikmed Gustav Klimušev, Jesse Karppinen, Kevin keskküla ja Kirill Tammela

Valge kitli jooks 2015. aastal. Esiplaanil rõõmustavad võidumeeskonna liikmed Gustav Klimušev, Jesse Karppinen, Kevin keskküla ja Kirill Tammela

Minu esimene publikatsioon ehk Eesti Arsti artiklikonkurss

„Minu esimene publikatsioon“ on EAÜS-i ja ajakirja Eesti Arst koostööprojekt, mis annab arstiteadusüliõpilastele võimaluse kirjutada oma esimene teadusartikkel. Juhendaja abiga valminud artikkel retsenseeritakse ning seejärel avaldatakse ajakirjas Eesti Arst. See on suurepärane võimalus juba tudengina pääseda autorina eesti arstkonna ühe loetavaima ajakirja kaante vahele!

Konkurss saab alguse sügisel, mil toimub projekti tutvustav seminar. Seminaris räägitakse konkursi tingimustest ning avatakse teadusartikli kirjutamise tagamaid. Infoõhtul tulevad osalejatele oma kogemustest rääkima ajakirjas juba artikli avaldanud autorid.

Seminarile järgneb sobiva teema valimine ning juhendaja leidmine. Selle protsessi aitavad EAÜS-i Teadusgrupi liikmed teha Sinu jaoks võimalikult lihtsaks ja meeldivaks! Muidugi juhul, kui Sul on juba meelepärane juhendaja olemas, võid temaga ise koostöö kokku leppida ning tööle hakata.

Järgmine etapp on konkursil osalejale kõige olulisem – tuleb hakata artiklit kirjutama! Selleks vajalikke näpunäiteid jagab ajakirja Eesti Arst toimetus. Kevadel lähevad esitatud tööd arst-õppejõududest koosnevale žüriile hindamiseks. Hinnatud artiklid läbivad retsenseerimise protsessi, mille järel need avaldatakse ajakirjas Eesti Arst. Parimad tööd saavad ka väärilise tunnustuse!

Teaduslik välisvahetus

Arstiteadusüliõpilastel on juba alates esimesest kursusest võimalus saada teadustöö kogemus välisriigis. Teaduslikus välisvahetuses osalemine on tudengile mitmeti kasulik. Uurimisprojekt süvendab erialateadmisi mõnes tudengit huvitavas valdkonnas. Samas on välismaal teadustööga tegelemine ka üldiselt silmaringi laiendav kogemus. Tudengil on võimalus tutvuda lisaks laborielule ka antud riigi meditsiinihariduse, tervishoiusüsteemi ja eetiliste probleemidega.

SCORE (ingl k Standing Committee on Research Exchange) on üks kuuest IFMSA alalisest töögrupist ning tegeleb teadusliku välisvahetuse organiseerimisega. Teadusgrupp on SCORE töögrupi variant, üliõpilaste teaduslikku välisvahetust korraldame koostöös Välisvahetuse töögrupiga. Teadusgrupp aitab projekti läbi viia Eestis, kaasates välistudengeid meie riigi laborite tegevusse. Eestist teaduslikku välisvahetusse minevate üliõpilastega tegeleb Välisvahetuse töögrupp. Lähemalt saad lugeda teadusliku välisvahetuse projektist just Välisvahetuse töögrupi lehelt!