Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi seksuaaltervise töögrupp on palju enamat kui ühe erialase seltsi allüksus. Praegu on seksuaaltervise töögrupi liikmeskond kirev. Liikmete seas on nii naisi kui mehi, erineva emakeelega ja erinevatelt erialadelt. Lisaks ravi-, hambaarsti- ja proviisoritudengitele on liikmeid bioloogia, õigusteaduse, ajaloo ja teistelt õppekavadelt. Seksuaaltervise töögrupi liikmed on avatud maailmavaatega, töökad, julged ja entusiastlikud inimesed. Nad kummutavad seksi ja seksuaalsuse ümber levivaid väärarusaamu, tutvustavad ohutut seksuaalkäitumist ja seksuaalseid õigusi.

Grupi tegevus on seotud seksuaaltervise edendamisega Eestis ning põhineb arusaamal, et igal inimesel on teatud universaalsed põhiõigused. Õigus olla koheldud inimlikult ja võrdselt, õigus elule, vabadusele ja turvalisusele, keha puutumatusele, eraelule, tervisele ja haridusele, õigus olla kaitstud igasuguse vägivalla eest, nautida elu ja tehnilisi saavutusi, jagada oma mõtteid, moodustada ühinguid ja olla osa riigi- ja seltskonnaelust, ise valida, kas ja kui palju lapsi saada ning kellega abielluda. Seksuaaltervise töögrupi suuremaid eesmärke on levitada selget sõnumit – ükski neist põhiõigustest ei sõltu inimese seksuaalsusest.

Töögrupp panustab Eesti seksuaalhariduse arengusse ja viib läbi projekte, mis on suunatud erineva vanuse ja haridusastmega inimestele. Tegemist on töögrupiga, mille liikmeks saab olla iga ühiskondlikult aktiivne tudeng, sõltumata soost, rahvusest ja erialast.

Kadri Ann Prass
Töögrupi juht

+372 5835 8408
E-mail: eays.nora@gmail.com

NECSE

NECSE ehk Northern European Co-operation for Sex Education on rahvusvahelise arstitudengeid ühendava organistatsiooni IFMSA iga-aastane konverents, mis toimub traditsiooniliselt lihavõtete nädalavahetusel ning kuhu tulevad kokku seksigrupid kaheteistkümnest Põhja-Euroopa riigist: Eestist, Soomest, Rootsist, Taanist, Islandilt, Poolast, Saksamaalt, Belgiast, Hollandist, Austriast, Šveitsist ja Suurbritanniast. NECSE eesmärk on vahetada seksuaalkasvatuse tundide andmise alaseid meetodeid ning tutvuda seksuaaltervise olukorraga teistes Põhja-Euroopa riikides. Samuti on konverentsil iga aasta mingi kitsam alateema, mille raames toimuvad loengud ja debatid. NECSE on kahtlemata suurepärane võimalus avardada oma silmaringi ning tutvuda arstitudengitega üle Euroopa, kes oma igapäevaelus tegelevad nende samade teemadega, millega meie siin Eestis.

2015. aastal toimus NECSE Eestis ning selle alateemaks oli “Sexual abuse”.

NECSE 2015 2.-6. aprillil Leigol. Osales üle seitsmekümne tudengi kaheteistkümnest riigist

NECSE 2015 2.-6. aprillil Leigol. Osales üle seitsmekümne tudengi kaheteistkümnest riigist

LOVE

Aastal 2012 käivitas seksuaaltervise töögrupp kampaania “Love”, mis on pühendatud rahvusvahelisele homo- ja transfoobia vastasele päevale ning millest on saanud iga-aastane ettevõtmine.

Rahvusvahelist homo-, trans- ja bifoobia vastast päeva tähistatakse igal aastal 17. mail. Samal päeval 1990. aastal eemaldas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) homoseksuaalsuse rahvusvahelisest haiguste registrist. Kampaania “Love” sõnum on, et näen inimest tema seksuaalsuse taga. Spetsiaalse rakenduse abil saab igaüks mai kuus muuta oma profiili mustvalgeks ümbertöödeldud kampaaniapildiks, näidates nii oma toetust Eesti ja muu maailma LGBT+ kogukonnale, mis on ühiskonna täisväärtuslik osa.
“Love” profiilipildiga saadetakse sõnum, et inimest tuleb võtta sellisena, nagu ta on, sõltumata tema seksuaalsusest või soolisest identiteedist.

Eestist alguse saanud kampaania “Love” on tänaseks levinud teistessegi riikidesse, olles populaarne ka meie katuseorganisatsiooni IFMSA juhtkonna ja liikmete seas! Projekt on saanud ka rahvusvahelise tunnstuse osaliseks.

Movember

November on meeste tervise kuu ehk Movember. Idee tekkis kaugel Austraalias ühel poissmeesteõhtul 2004. aastal, kus kavandati plaan vuntsid jälle moodi tuua. Näokarvad seoti meeste tervisega – iga vuntsikasvataja tõmbab tähelepanu ja seda tähelepanu saab ära kasutada, et alustada vestlust tervisest.

Alates 2012. aastast on EAÜS aidanud Eestis erinevaid Movembri-kuiseid üritusi ellu viia. Korraldatakse meeste tervisele pühendatud loenguid ja heategevuslikku vuntsipidu kuu lõpus. Panustatud on enam kui kümne tuhande euro kogumisse. Aastal 2013 loodi õige mehe kontseptsioon, mille kohaselt õige mees on see, kes käib kõikidel Movembrikuu loengutel ja astub viimaks ka vuntsipeolt läbi. EAÜS on seejuures teinud koostööd mitte ainult Movember Estoniaga, vaid ka Tartu Ülikooli emeriitvuntside Mihkel Zilmeri ja Volli Kalmuga.

EAÜSi juhatuse meespere  movembritervitus aastal 2015. Pildil vasakult Priit Tohver, Siim Rinken ja Jürgen Rünk

EAÜSi juhatuse meespere movembritervitus aastal 2015. Pildil vasakult Priit Tohver, Siim Rinken ja Jürgen Rünk

Ühised noored

“Ühised noored” on koostööprojekt, mis sai alguse 2015. aasta alguses ning vältas terve aasta. Projekt tõi kokku kaheksa erinevat noorteorganisatsiooni – EAÜS, Eesti LGBT Ühing, Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, AIESEC Eesti, Eesti Skautide Ühing, Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, Eesti Gaidide Liit ja Eesti Väitlusselts. Selle raames loodi kaks ennetavat ja üks taaskaasav pakett riskilastele ja -noortele, et vältida nende poolt toime pandavaid õigusrikkumisi ning maandada riskikäitumist.

Projektil oli kokkuvõtvalt kolm tegevussuunda.

  • Noorteühingute teadlikkuse ja võimekuse tõstmine riskilaste ja -noorte kaasamise osas. Selleks viidi läbi viis koolituskohtumist, kus osalesid kõik projekti koostööpartnerid.
  • Pilootprojektina kolme tugipaketi väljatöötamine koolituskohtumiste raames (kaks ennetamiseks ja üks ühiskonda taaskaasamiseks).
  • Soovituste tegemine jätkusuutliku koostöövõrgustiku loomiseks noorteühenduste ja sihtrühma noortega tegelevate asutuste vahel.

Projekti juhtorganisatsiooniks oli Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ja projektijuhiks Liisa Lillemets. Projekti kohta saab rohkem infot ENLi kodulehel.