Ajutine keskkonnatervise töögrupp

2019. aasta kevadel loodud ajutine töögrupp, mille eesmärk on hoida Seltsi jalajälg võimalikult väikesena ning seeläbi tõsta teadlikkust keskkonnatervisest arstiteadustudengite seas. Keskkonnasõbraliku Seltsi loomiseks on koostamisel juhend, mis peamiselt keskendub sündmuste korraldamisele ja Seltsi jalajälje vähendamisele. Selleks, et suurendada teadlikkust keskkonnatervisest ja kaardistamaks peamiseid murekohti nii Eestis kui ka maailmas tervikuna on loomisel keskkonnatervisealane dokument.

WHO andmetel sureb igal aastal nii välise kui ka sisemise õhusaaste tõttu enneaegselt ligi seitse miljonit inimest. Sellest 4,3 miljonit surma põhjustab väline õhusaaste. Eeldatavasti sureb alates 2030. aastast kliimamuutuste tõttu aastas 250 000 inimest. Ka põhjustab kliimamuutus iga-aastaselt rahalist kahju 2-4 miljardi USA dollari väärtuses. (WHO, 2018) Keskkonna saastumisel ning kliimamuutusel on negatiivne mõju ka Eesti rahvastikule. Lisaks on Sotsiaalministeeriumi rahvastiku tervise arengukavas (RTA 2020-2030) teise suurema alaeesmärgina märgitud keskkond. (Sotsiaalministeerium, 2019)

Keskkonnatervis on rahvatervise valdkond, mis tegeleb inimese tervist otseselt või kaudselt mõjutavate keskkonnategurite ja ohutegurite tervisemõju hindamise ning terviseriskide ohjamise ja ennetamisega. (Sotsiaalministeerium, 2017) Arstiteadustudengitena võtame kohustuseks tegeleda keskkonnatervisega ning tegutseme puhtama tuleviku nimel.

Liisa Marie Kerner
Töögrupi juht

Telefon: +372 590 95909
E-mail: eays.keskkonnatervis@gmail.com