Ajutine keskkonnatervise töögrupp

2019. aasta kevadel loodud ajutise töögrupi eesmärk on hoida Seltsi jalajälg võimalikult väikesena ning seeläbi tõsta teadlikkust keskkonnatervisest arstiteadustudengite seas. Keskkonnasõbraliku Seltsi loomiseks on koostatud keskkonnasäästliku tegevuse juhend, mis peamiselt keskendub sündmuste korraldamisele ja Seltsi jalajälje vähendamisele. Selleks, et suurendada teadlikkust keskkonnatervisest ja kaardistamaks peamiseid murekohti nii Eestis kui ka maailmas tervikuna on loomisel keskkonnatervisealane kolmeosaline dokument, millest 1.osa ehk kliimamuutuse peatükk valmis 2020. aasta kevadel. Samuti võttis Selts vastu 2020.aasta kevadisel üldkoosolekul kliimamuutuse seisukoha, mis võimaldab antud teemal ka avalikkuse ees sõna võtta.

Keskkonnatervis on rahvatervise valdkond, mis tegeleb inimese tervist otseselt või kaudselt mõjutavate keskkonnategurite ja ohutegurite tervisemõju hindamise ning terviseriskide ohjamise ja ennetamisega. (Sotsiaalministeerium, 2017) WHO andmetel sureb igal aastal nii välise kui ka sisemise õhusaaste tõttu enneaegselt ligi seitse miljonit inimest. Sellest 4,3 miljonit surma põhjustab väline õhusaaste. (WHO, 2018) WHO 2019. aasta hinnangul on kliimamuutus üks olulisemaid riske inimeste tervisele kogu maailmas

Renar Kihho
Töögrupi juht

E-mail: keskkonnatervis@eays.ee

Noorte Keskkonnanõukogu

Iga aasta kevadel valitakse töögrupi liige esindama EAÜS-i Noorte Keskkonnanõukogusse, mis ühendab keskkonnast hoolivaid tudengiorganisatsioonide esindajaid ja kuulub Keskkonnaministeeriumi alla. Noorte Keskkonnanõukogu esimene koosseis 2019.aasta kevadel. EAÜS-i esindas põhiliikmena Helen Lokke ja asendusliikmena EAÜS-i president Ann Leen Mahhov.

Noorte Keskkonnanõukogu esimene koosseis 2019.aasta kevadel. EAÜS-i esindas põhiliikmena Helen Lokke ja asendusliikmena EAÜS-i president Ann Leen Mahhov.

Noorte Keskkonnanõukogu esimene koosseis 2019.aasta kevadel. EAÜS-i esindas põhiliikmena Helen Lokke ja asendusliikmena EAÜS-i president Ann Leen Mahhov.

2019.aastal ajutise Keskkonnatervise töögrupi jõuluõhtu

2019.aastal ajutise Keskkonnatervise töögrupi jõuluõhtu

Ajutine keskkonnatervise töögrupp koondab kokku keskkonnast ning inimese tervisest hoolivaid seltsikaid. Töögrupi liikmed on julged kastist välja mõtlejad, mis loob hea pinnase keskkonnatervise probleemidele lahenduste leidmiseks. Lisaks pidevale töötamisele keskkonnatervise valdkonnas meeldib meile ühiselt aega veeta Maarja mõisas.