Et suurelt tegutseda, tuleb suurelt unistada! Siseürituste töögrupp on seltsi töögruppidest küll noorim (asutatud 2010. aastal), kuid selle liikmed on tegutsenud innukalt ja aktiivselt.

Töögrupi eesmärgiks on tekitada seltsi liikmetes ühtekuuluvuse tunne ning luua võimalusi erinevate töögruppide liikmete omavaheliseks suhtluseks. Seda saavutatakse üritustega, mis on suunatud võimalikult suurele hulgale seltsi liikmetest. Traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad muusikaõhtud, kevad- ja sügispiknik, Meditsiiniteemaliste Filmide Festival ehk MEFF, EAÜSi tutvumisõhtu ning EAÜSi jõulupidu ja sünnipäevapidu. Lisaks aitab siseürituste töögrupp korraldada sügiseti Medicina tutvumispidu, mis toob lisaks arstitudengitele kokku üliõpilasi ka teistest meditsiinivaldkonna harudest.

Üldiselt iseloomustab töögruppi ideede paljusus, organiseerimiskogemus, hea meeskonnatöö, avatus ning soov maailma parandada.

Margus Lomp
Töögrupi juht

Tel: +372 5332 1449
E-mail: siseyritused@eays.ee

Muusikaõhtu

Muusikaõhtu on üritus, kus esinevad arstiteaduskonna andekad muusikud. Õhtu leiab aset hubases kohvikukeskkonnas, kus nii tudengid kui ka õppejõud saavad mõnusalt aega veeta, muusikat kuulata, üksteisega suhelda ja muljeid vahetada. Lisavürtsi annavad kohvikupoolsed eripakkumised ning siseürituste töögrupi liikmete poolt valmistatud maiustused. Esinejad võivad olla kindlad, et saavad sooja vastuvõtu osaliseks. Kõik on ju omad ja omadesse suhtutakse ikka hästi! Nii et positiivsust annab muusikaõhtu päris kindlasti. Suurepärast vaheldust ja hetkelist argikohustustest eemaldumist samuti.

Siseürituste töögrupi organiseeritud 10. muusikaõhtu, kus ühe esinejana astus üles ansambel Corti Organ. Pildil esiplaanil Oliver Taul, tagaplaanil vasakult  Aap Toming, Hendrik Vaaks ja Karl-Erik Tillmann

Siseürituste töögrupi organiseeritud 10. muusikaõhtu, kus ühe esinejana astus üles ansambel Corti Organ. Pildil esiplaanil Oliver Taul, tagaplaanil vasakult Aap Toming, Hendrik Vaaks ja Karl-Erik Tillmann

Meditsiiniteemaliste Filmide Festival

Meditsiiniteemaliste Filmide Festivalile (MEFF) pandi alus 2012. aasta detsembris ning sellest on saanud iga-aastane traditsioon. MEFFi idee ja kontseptsioon on üles ehitatud eelkõige arstiteaduskonna tudengite silmaringi laiendamiseks ning mõttemaailma avardamiseks. Mitmel järjestikusel päeval näidatakse erinevate meditsiiniliste valdkondadega seotud dokumentaal- ja mängufilme. Kohal on ka oma ala spetsialistid, kes nähtut kommenteerivad ja tekkinud küsimustele vastuseid annavad.

Saalis istudes ja filme vaadates on tajutav, et filme vaatavad eelkõige just arstitudengid. Naerdakse naljade üle, mis eeldavad meditsiinilisi eelteadmisi, ning ollakse skeptilised filmides välja toodud haigustega seonduvate faktide suhtes. Samas on osa saama oodatud huvilised teistestki eluvaldkondadest, sest uusi teadmisi annavad filmid igaühele.

Piknikud

Siseürituste töögrupp alustab ja lõpetab oma aastat ühe mõnusa pikniku korraldamisega. Mis saaks olla parem, kui tulla sõpradega Maarja mõisa kokku, nautida sügisest või kevadist ilma, grillida, süüa, vestelda ja avastada mõningaid üllatusi, mille töögrupp on pikniku jaoks valmis mõelnud?

Sügispiknik

Sügispiknik

Peod

Kooliaastat alustades löövad siseürituste töögrupi liikmed kaasa ka Tartu linna ühe suurima peo korraldamisega. Igal sügisel leiab aset Medicina tutvumispidu, kuhu on oodatud kõik Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilased.

Seejärel võtame EAÜSi tutvumisõhtuga vastu kõik uued seltsikad ja saame ka kokku vanadega, et kindlustada õppeaasta kulgemiseks sobivalt muhe meeleolu.

Jõulud on aeg, mil olla koos perega, teha midagi toredat ja head. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi jõulupidu ongi suure seltsipere ühine olemine – mõnusalt kodune ja hubane. Peol on olemas kõik traditsiooniline, alustades verivorstidest, piparkookidest ja glögist ning lõpetades jõuluvanaga, kes headele seltsikatele kingitusi jagab.

Kevadeti toimub EAÜSi sünnipäevapidu, mille jooksul võetakse kokku seltsis aasta jooksul saavutatu ja tunnustatakse tublimaid liikmeid. Ühtlasi saab ka torti, kuulda head muusikat ja kõike muud, mis ühe korraliku sünnipäeva juurde käib.