Curare

Curare on EAÜSi häälekandja – ajakiri, mis ühendab loengus igavlevat tudengit, lõunapausi nautivat õppejõudu, toimekat aktivisti ja uudishimulikku ajaveetjat Biomeedikumis. Igas väljaandes on teemasid seinast seina: lugeda saab tudengielust, seltsi tegemistest, uutest teaduslikest saavutustest, erinevatest haigustest ja sellest, kuidas parandada oma tervist, vaimu või õppekvaliteeti.

Loe lähemalt…

Haridusgrupp

Haridusgrupp ühendab ideed ja reaalsed tegutsemisvõimalused ning on õigeks valikuks neile, kel haridusteemad südamelähedased. Haridusgrupi liikmete suureks sooviks on, et arstitudengitest saaksid tulevikus veelgi paremad arstid, kui neist saaks pelgalt teaduskonna poolt etteantud õppekava läbides.

Loe lähemalt…

Siseüritused

Töögrupi eesmärgiks on tekitada seltsi liikmetes ühtekuuluvuse tunne ning luua võimalusi erinevate töögruppide liikmete omavaheliseks suhtluseks. Seda saavutatakse üritustega, mis on suunatud võimalikult suurele hulgale seltsi liikmetest.

Loe lähemalt…

Keskkonnatervis

2019. aasta kevadel loodud ajutine töögrupp, mille eesmärk on hoida Seltsi jalajälg võimalikult väikesena ning seeläbi tõsta teadlikkust keskkonnatervisest arstiteadustudengite seas.

Loe lähemalt…

Rahu ja inimõigused

Rahu ja inimõiguste töögrupp on üks IFMSA liikmesorganisatsioonide ametlikest töögruppidest. Rahu ja inimõiguste töögrupp on oma eesmärgiks võtnud arstiüliõpilaste ja üldsuse harimise mitmel kodanikuühiskonnale olulisel teemal: inimõigused, rahumeelne konflikti ennetamine ja sotsiaalselt tõrjutud grupid, sh pagulased. Lisaks harimisele tegeleb töögrupp projektipõhiselt ka erinevate ühiskondlike probleemide lahendamisega.

Loe lähemalt…

Rahvatervis

Rahvatervise töögrupi eesmärgiks on õpetada igas eas inimesi tervislikke valikuid tegema ning enese ja oma kaaslaste tervise suhtes tähelepanelikud olema. Töögrupp aitab kaasa sellele, et hätta sattudes oskaks iga inimene abi paluda ja julgeks võimaluste piires abi anda.

Loe lähemalt…

Seksuaaltervis

Grupi tegevus on seotud seksuaaltervise edendamisega Eestis ning põhineb arusaamal, et igal inimesel on teatud universaalsed põhiõigused. Töögrupp on palju enamat kui ühe erialase seltsi allüksus. Praegu on seksuaaltervise töögrupi liikmeskond kirev. Liikmete seas on nii naisi kui mehi, erineva emakeelega ja erinevatelt erialadelt.

Loe lähemalt…

Sport

Arstitudengite kehalise aktiivsuse eest hoolitseb spordigrupp. Turniire ja vahetevahel ka spordialaseid seminare korraldades leiavad spordigrupi liikmed, et kõige õigem viis tasakaalustatud terviseni on lisaks lõputule vaimsele täiendamisele laadida end ka füüsiliselt parajasse toonusesse.

Loe lähemalt…

Teadus

Teadusgrupp on seltsi alaline töögrupp, mis toetab Tartu Ülikooli arstitudengite tõenduspõhise meditsiini õppimist. Teadusgrupi eesmärgiks on tudengite teadustööalase tegevuse arendamine ja koordineerimine. Peamisteks tegevusharudeks on teadustöö tegemise võimalusi tutvustavate ürituste, teadusliku välisvahetuse ning üliõpilaste teaduskonverentside korraldamine.

Loe lähemalt…

Välisvahetus

Töögrupp koondab endas neid, kes tunnevad huvi teiste riikide kultuuri ja keelte vastu ning soovivad oma silmaringi avardada. Igal suvel sõidavad paarkümmend meie teaduskonna tudengit kuuks ajaks mõnda välisriiki praktiseerima ning sama palju välistudengeid tuleb meile Tartusse.

Loe lähemalt…