Siseürituste töögrupp – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Siseürituste töögrupp

Mida me teeme?

Kui soovid maailma parandada, tuleb alustada enda eest hoolt kandmisega! Siseürituste töögrupp on asutatud 2010. aastal ning sellest ajast peale tegutsenud innukalt ja aktiivselt.

Mis on meie üritused-projektid?

Töögrupi eesmärgiks on tekitada seltsi liikmetes ühtekuuluvustunne, luua võimalusi uute toredate inimestega tutvumiseks ning raske õppetöö kõrvalt ka aja maha võtmiseks. Seda saavutatakse meelelahutuslike üritustega, mis on suunatud võimalikult suurele hulgale seltsi liikmetest. Traditsioonilisteks näideteks on kevad- ja sügispiknik, Meditsiiniteemaliste Filmide Festival ehk MEFF, EAÜSi tutvumisõhtu, EAÜSi jõulupidu ja sünnipäevapidu. Lisaks eelmainitud suurematele üritustele pakub Siseürituste töögrupp seltsi liikmetele vaba aja sisustamiseks ka igakuiseid väiksemaid vahepalasid, milleks võivad olla nii sauna- või lauamänguõhtud, kui ka erinevad jooksvad võistlused. Siinkohal on piiriks vaid liikmete enda kujutlusvõime!

Üldiselt iseloomustab töögruppi ideede paljusus, hea meeskonnatöö, avatus ning soov seltsi ühtsena hoida.

Kuidas meiega liituda?

Töögrupiga ühinemiseks võta julgelt ühendust töögrupi juhiga või assistentidega. Kui sa ei ole veel Seltsiga liitunud, siis info liitumiseks leiad siit

Töögrupi juht

Kristiina Tideman
siseyritused@eays.ee
+372 5906 7767