Rahvatervise töögrupp – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Rahvatervise töögrupp

Mida me teeme?

Rahvatervise töögrupi tegevusvaldkond on väga lai, on ju meie eesmärgiks õpetada igas eas inimesi tervislikke valikuid tegema ning enese ja oma kaaslaste tervise suhtes tähelepanelikud olema. Sellest lähtuvalt oleme suunanud oma tegevused erinevatele vanuserühmadele, pakkudes sobilikke projekte nii lasteaialastele kui juba soliidses eas inimestele. Töögrupiliikmete ühiseks sooviks on, et maailma kõige terviseteadlikumad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis ning selle eesmärgi suunas püüdleme ühiselt iga päev.

Mis on meie üritused-projektid?

Rahvatervise töögrupi liikmete igapäevane tegevus on orienteeritud eesti rahva tervisealase teadlikkuse tõstmisele. Sellest ajendatuna oleme koolitanud välja tasemel lektorid, kes käivad koolinoortele rääkimas vaimsest tervisest või tervislikust toitumisest. Pere noorimatele pakume kaisukaruhaigla teenust, mille raames külastavad tudengid lasteaedasid või lastekliinikut. Töögrupi neljas projekt on seotud vaktsineerimisega ning selle raames pakume teemakohaseid loenguid. Lisaks projektidele on töögrupil välja kujunenud rida traditsioonilisi üritusi, nagu üle-eestiline diabeedipäev, eakatepäev ja doonoripäev, viimasel kahel aastal oleme osalenud ka suvisel Autovabaduse puiesteel. Oluliseks osaks on praktilised kliinilised koolitused. Selleks, et abiõena või abiarstina haiglasse tööle minnes endas kindlam olla, saab tänu hariduse töögrupile harjutada perifeerse veeni kanüülimist, õmblemist ning kipsipanekut.

Kuidas meiega liituda?

Kõikidel Seltsi liikmetel on töögrupiga võimalus liituda kirjutades oma soovist töögrupijuhile Facebook’i või e-mailile, samuti ootame kõiki huvilisi töögrupi koosolekutele. Kui sa ei ole veel Seltsi liige, siis leiad Seltsiga liitumiseks info siit.