Rahu ja inimõiguste töögrupp – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Rahu ja inimõiguste töögrupp

Mida me teeme?

Rahu ja inimõiguste töögrupi ülesanne on muuta Eestit ühtsemaks. Sel aastal oleme võtnud eesmärgiks tegeleda ühiskonnas haavatavamate gruppide murede ja probleemidega, näiteks teeme teavitustööd lähisuhte vägivalla tõsidusest meie ühiskonnas. Tegeleme ka muude parasjagu aktuaalsete probleemidega, mis võiksid ohtu seada inimõigused ning võrdsuse ühiskonnas. Proovime seda saavutada andes sõna oma eriala professionaalidele ning probleemidest puudutatutele. Lisaks proovime hõlmata enda tegevustesse globaalmeditsiini teemasid, et olla ka maailma kesksed kodanikud.

Mis on meie üritused-projektid?

Meie töögrupp alustas oma tööd äsja uuesti ning selle lühikese ajaga oleme korraldanud kaks esimest üritust, millest üks leidis aset Autovabaduse puiesteel. Osalesime seal koos Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga, et jagada suurema hulga inimestega mõtet, et tuleb rääkida oma murest ja luua arutelusid vaimse tervise ning lähisuhte vägivalla teemadel. 

Tulevikus on meil plaanis taaselustada sellised vahvad üritused nagu sessiooniaegsed vaimse tervise minutid, et vähendada eksamitega kaasnevat stressi. See annab tudengitele võimaluse puhata oma pead õpingutest. Samuti on meil plaanis teha katastroofimeditsiini kogemuslugude õhtuid, et jagada põnevaid kogemusi kriisikolletes olnud arstidelt. Soovime, et tudengid leiaksid läbi selle uusi ja huvitavaid võimalusi, kuidas ise aidata või minna abisse.

Kuidas meiega liituda?

Meiega saab liituda ühinedes meie Facebooki lehega “EAÜS rahu ja inimõiguste töögrupp”.

Töögrupi juht

Annika Arrak
norp@eays.ee
+372 528 0557

Töögrupi teenused
Esmaabi töötuba

Töögrupi üritused
Valge Kitli Jooks