Juhatus – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Juhatus

Mida me teeme?

Juhatus on Seltsi juhtiv organ üldkoosolekute-vahelisel perioodil. See palju, kuid samas mitte midagi ütlev lause tähendab seda, et juhatus otsustab jooksvalt, mida ja kuidas Seltsis tehakse, kuid samas ka vastutab kõikide ametiajal tehtud otsuste eest. Juhatusel on viis liiget, kellel kõigil on teatud kindlad ülesanded, kuid samas on juhatusel ka üldised ülesanded, mida teineteisega jagatakse.

Seltsi juhib ning esindab kõrgeimal tasemel president – tema saab enda tööülesanded üldiselt ise valida vastavalt enda valimislubadustele, kuid samas peab ta esindama Seltsi viisakatel lindilõikamistel ning arstitudengeid meediaväljaannetes.

Kõige tihedama graafikuga juhatuse liige on enamasti asepresident siseasjade alal. Tema on see inimene, kes vastutab uute liikmete värbamise ja liikmete motiveerimise eest. Kuid peale seda on tema õlul veel palju ülesandeid, nagu siseürituste eest vastutamine ning sisekommunikatsiooniga tegelemine.

Ilmselt kõige rohkem peab meiliboksis aega veetma asepresident välisasjade alal. Ka temal on palju ülesandeid – ta vastutab Seltsi väliskuvandi eest nii Eestis kui ka välismaal ning suure osa tema ajast võtab asjaajamine meie katuseorganistasiooni International Federation of Medical Students’ Associationiga (IFMSA).

Kõige tõsisema mulje võib jätta asepresident finantsasjade alal, kuid see on vaid sellest, et tema vastutab selle eest, et meil oleks tegutsemiseks piisavalt vahendeid (ja et Maarjamõisa mõisahoones oleks koosolekute ajaks kohv olemas). Tema töö on samuti otsustada, milliseid projekte Selts rahastab ja milliseid mitte.

Ilmselt kõige arusaamatuma töökirjeldusega on peasekretär. Kuid selle asemel võib ette kujutada, et ta on asepresident dokumentide alal. Ta vastutab, et Seltsi Sisearhiivis oleks kogu tegevusega seotud info olemas, kohtule õiged dokumendid esitatud ning kodulehe info oleks korrektne. Lisaks hoiab ta silma peal üldmeilidel.

Juhatus

President
Renar Kihho
president@eays.ee

Asepresident siseasjade alal
Greete Jakobson
vpi@eays.ee

Asepresident välisasjade alal
Karmen Nigul
vpe@eays.ee

Asepresident finantsasjade alal
Pauline Rummel
treasurer@eays.ee

Peasekretär
Karl-Sten Kõrgmaa
secgen@eays.ee