Ametnikud – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Ametnikud

Pressiesindaja

Pressiesindaja viib Seltsi tegemised meediasse. Ta koostab pressiteateid, suhtleb ajakirjanikega ja vastutab EAÜSi sotsiaalmeedia eest. Tekstid, mis on koostatud Seltsi nimel, peab pressiesindaja üle kontrollima, et kõik meediakajastused oleksid EAÜSi seisukohtadega kooskõlas. Lisaks juhib ta töögruppide juhtide tähelepanu turundusele, sest üritus võib ju hästi korraldatud olla, aga kui keegi selle toimumisest ei tea, on eelnevast tööst vähe kasu. Mõnikord peab pressiesindaja ka ise midagi kujundama, tavaliselt sotsiaalmeediasse postitamiseks. See annab muidu väga ametlikkust, korrektsust ja pedantsust nõudvale ametile ka loomingulisema poole.

Emma Magdaleena Keränen 
press@eays.ee
+372 5806 5570

Arendusjuhid

Arendusjuht on Seltsi, liikmeskonna ja juhtkonna arendamisega tegelev ametnik. See kujutab endast nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil koolituste korraldamist ja edastamist seltsikatele. Arendusjuhi amet on kõige uuem Seltsi ametikoht ning loodi 2020. aasta kevadisel Üldkoosolekul. Arendusjuht teeb pidevalt koostööd juhatusega, sh asepresidendiga siseasjade alal liikmeskonna sisekliima hoidmise osas, asepresidendiga välisasjade alal rahvusvaheliste võimaluste loomise osas ja presidendiga teenuste arendamine osas.

Annika Õunapuu 
cb@eays.ee
+372 5569 8151

Veebihaldur

Veebihaldur on Seltsi tööd toetav liige. Tema ülesanded keskenduvad Seltsi IT-lahenduste uuendamisele ja lehtedel info aktuaalsena hoidmisele. Veebihalduri haldusalaks on Seltsi meilisüsteem, koduleht, Curare koduleht ja üldkoosoleku hääletussüsteem. Lisaks tegeleb ta ka muude jooksvalt tekkivate IT-alaste probleemide ja lahendustega.

Marie Elise Soomre
web@eays.ee
+372 5373 8584