Seltsi struktuur – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Seltsi struktuur

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on üks Eesti suurimaid erialaseid tudengiorganisatsioone, seega võib meie struktuur esmapilgul tunduda keeruline, kuid Seltsis tegutsedes saab see kiirelt selgeks.

Selts koosneb kümnest töögrupist, mille töö on see, millega Selts igapäevaselt silma paistab ning nendega saab iga värske Seltsikas koheselt liituda. Töögrupi tööd koordineerib töögrupi juht.

Kuna EAÜS on siiski üpriski suur organisatsioon, siis on vaja sellele ka juhtivat organit, milleks on Seltsi juhatus. Juhatusel on õigus üldkoosolekute-vahelisel ajal otsustada Seltsi tegemiste üle, kuid samuti vastutavad nemad selle eest, kui midagi halvasti läheb.

Lisaks on Seltsil ametnikud, kellel on Seltsi tööd toetavad ülesanded – suhelda meediaga, otsida arenguvõimalusi ning tagada veebilehe toimimine.

Kõik siiani mainitud – töögrupi juhid, juhatus ja ametnikud, moodustavad kokku juhtkonna.

Kõikide nende tööd kontrollib revisjonikomisjon, kes jälgib, et tegutseksime seaduste raames, liikmete vastu sõbralikult ja visioonile vastavalt.