Revisjonikomisjon on seltsi kontrollorgan, mille liikmed valitakse seltsi liikmete ja toetajaliikmete hulgast sügisesel üldkoosolekul üheks aastaks. Revisjonikomisjon koosneb koos revisjonikomisjoni esimehega viiest liikmest. Revisjonikomisjoni esimees valitakse revisjoniliikmete poolt. Revisjonikomisjoni võib kuuluda kuni kaks toetajaliiget. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla EAÜSi juhatuse liige, töögrupi juht, töögrupi assistent, veebihaldur ega pressiesindaja.

Revisjonikomisjoni eesmärk on jälgida, et:

(1) seltsi tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega
(2) seltsi tegevus oleks läbipaistev ja kooskõlas seltsi dokumentidega (põhikiri, kodukord ja ametikirjeldused)
(3) seltsi tegevus oleks kooskõlas seltsi visiooni, missiooni ja väärtustega
(4) seltsi juhtkonna liikmed täidaksid oma ametikirjelduses ettenähtud kohustusi
(5) seltsi finantsilised tehingud ja majandusaasta aruanne oleksid tehtud korrektselt
(6) seltsis toimuks jätkusuutlik rahaliste vahendite kasutamine
(7) seltsi väliskuvand ning sisekliima oleksid positiivsed

Revisjonikomisjoni liikmed

Mari-Ann Viljus
Revisjonikomisjoni liige
+372 5901 6059
Marie Stefanie Helm
Marie Stefanie Helm
Revisjonikomisjoni liige
Kaarel Ernits
Kaarel Ernits
Revisjonikomisjoni esimees
+372 5903 1052
Merili Pärn
Merili Pärn
Revisjonikomisjoni liige
+372 5390 0724
Kristiina Paju
Kristiina Paju
Revisjonikomisjoni liige
+372 5692 8022

Anonüümne vihjepostkast

Sul on mure, millega revisjonikomisjon saaks abiks olla, või hoopis midagi rõõmsat jagada? Kirjuta sellest julgelt – leiame probleemidele lahenduse ja kiidame jooksvalt tublisid!

Kui soovid, et revisjonikomisjon Sinu sõnumile vastaks, siis lisa kirja lõppu oma e-posti aadress.

Sinu sõnum