Revisjonikomisjon on seltsi kontrollorgan, mille liikmed valitakse seltsi liikmete ja toetajaliikmete hulgast sügisesel üldkoosolekul üheks aastaks. Revisjonikomisjon koosneb koos revisjonikomisjoni esimehega viiest liikmest. Revisjonikomisjoni esimees valitakse revisjoniliikmete poolt. Revisjonikomisjoni võib kuuluda kuni kaks toetajaliiget. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla EAÜSi juhatuse liige, töögrupi juht, töögrupi assistent, veebihaldur ega pressiesindaja.

Revisjonikomisjoni eesmärk on jälgida, et:

(1) seltsi tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega
(2) seltsi tegevus oleks läbipaistev ja kooskõlas seltsi dokumentidega (põhikiri, kodukord ja ametikirjeldused)
(3) seltsi tegevus oleks kooskõlas seltsi visiooni, missiooni ja väärtustega
(4) seltsi juhtkonna liikmed täidaksid oma ametikirjelduses ettenähtud kohustusi
(5) seltsi finantsilised tehingud ja majandusaasta aruanne oleksid tehtud korrektselt
(6) seltsis toimuks jätkusuutlik rahaliste vahendite kasutamine
(7) seltsi väliskuvand ning sisekliima oleksid positiivsed

Revisjonikomisjoni e-post:
revisjonikomisjon@eays.ee

Revisjonikomisjoni liikmed

Karmen Nigul
Karmen Nigul
Revisjonikomisjoni esimees
Anette Remmelg
Anette Remmelg
Revisjonikomisjoni liige
Kristiina Tideman
Kristiina Tideman
Revisjonikomisjoni liige
Evamaria Keränen
Evamaria Keränen
Revisjonikomisjoni liige
Taur Lillestik
Taur Lillestik
Revisjonikomisjoni liige

Anonüümne vihjepostkast

Sul on mure, millega revisjonikomisjon saaks abiks olla, või hoopis midagi rõõmsat jagada? Kirjuta sellest julgelt – leiame probleemidele lahenduse ja kiidame jooksvalt tublisid!

Kui soovid, et revisjonikomisjon Sinu sõnumile vastaks, siis lisa kirja lõppu oma e-posti aadress.

Revisjonikomisjon
Kirjuta meile