Abordi seisukoht
Alkoholi seisukoht
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts soovib oma suurüritustel püüelda esinejate mitmekesisuse poole
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts mõistab hukka haiglate ja meditsiinitöötajate ründamise
Puuetega inimeste seisukoht
Seisukoht inimeste seksuaalse ja soolise enesemääratluse õiguse küsimuses
Vaktsineerimise seisukoht