Abordi seisukoht
EAÜSi seisukoht: vaktsineerimine
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts soovib oma suurüritustel püüelda esinejate mitmekesisuse poole
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts mõistab hukka haiglate ja meditsiinitöötajate ründamise
Seisukoht inimeste seksuaalse ja soolise enesemääratluse õiguse küsimuses