Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõigile Eesti raamatupidamiskohustuslastele, sh Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsile. Majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aastaaruandest ning tegevusaruandest. Majandusaasta pikkuseks on 12 kuud (1. jaanuarist 31. detsembrini).

Tegevusaruandes antakse ülevaade Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusest ja asjaoludest, millel oli määrav tähtsus finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal. Seltsi majandusaasta aruanded aastatel 2006-2019 leiab alljärgnevalt.