Põhikiri

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi põhikiri on organisatsiooni tegevuse alusdokument.

Loe lähemalt…

Kodukord

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi kodukord sätestab üldkoosolekute korra, samuti ameti üleandmise korra ja töögruppide töö korralduse.

Loe lähemalt…

Ametikirjeldused

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juhatusse või töögrupi juhiks saab kandideerida iga seltsi liige ja toetajaliige. Valimised leiavad aset igal aastal seltsi kevadisel üldkoosolekul (v.a välisvahetuse töögrupi juht, kes valitakse sügisel).

Loe lähemalt…

Majandusaasta aruanded

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi majandusaruanded aastatel 2006-2015 annavad ülevaate seltsi kuludest ja tuludest. Lisaks leiab amajandusaasta aruandest seltsi tegevusaruande, mis võtab kokku aasta jooksul seltsis aset leidnud sündmused.

Loe lähemalt…

Sihtkapitali statuut

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital on asutatud eesmärgiga edendada Eesti arstiõppe arengut ja arstiteaduse üliõpilaste ühiskondlikku aktiivsust ning aidata kaasa Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele. Allfondist makstakse stipendiume, mille eesmärgiks on toetada aktiivseid noori.

Loe lähemalt…

Vilistlaskogu statuut

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi vilistlaskogu eesmärk on luua alus Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmete ja vilistlaste vahelisele suhtlusele, tuua vilistlasteni informatsioon seltsis toimuvate ürituste ja otsuste kohta, kaasata vilistlaste teadmisi ja kogemust seltsi tegevuse edendamiseks ning liita vilistlasi seltsi eesmärgis töötada tervema ja õnnelikuma Eesti nimel.

Loe lähemalt…

Maarja mõisa kasutus

2013. aastal  sõlmiti TÜ Kliinikmi ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi vahel Lunini 12 asuva Maarjamõisa mõisa kasutusleping. Nii TÜ Kliinikum kui EAÜS näevad hoonet tulevikus Maarjamõisa meditsiinilinnaku üliõpilasmajana ning ühiselt töötatakse hoone parema tuleviku nimel. Maarja mõisa kasutamisluba on ürituste läbiviimiseks võimalik taotleda kõikidel eraisikutel ning juriidilistel isikutel.

Loe lähemalt…