Vilistlaskogu statuut – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Vilistlaskogu statuut