Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kuulub ühte maailma suurimasse tudengiorganisatsiooni – The International Federation of Medical Student’s Association (IFMSA). Niisiis on igal seltsi liikmel au olla samaaegselt ka IFMSA liige.

IFMSA on apoliitiline mittetulundusühing, mis tegutseb aastast 1951, ühendades meditsiinitudengite organisatsioone üle kogu maailma. IFMSAsse kuulub ligikaudu 1,3 miljonit arstitudengit 121 maailma riigist. 65 tegutsemisaasta jooksul on IFMSA kasvanud maailma üheks suurimaks tudengiorganisatsiooniks, mis muuhulgas teeb lähedalt koostööd ka UNESCO, WHO, WMA ja ÜROga.

IFMSA missiooniks on harida tulevasi arste globaalse tervisega seotud teemadel ning arendada neid kultuuriteadlikeks meditsiiniüliõpilasteks, kes mõjutavad maailma tervise arengut positiivses suunas.

2016. aastal valiti seltsi liige Priit Tohver IFMSA peaassambleel Euroopa piirkonna juhiks.
Seltsi liige Priit Tohver oli 2016. aasta sügisest 2017. aasta sügiseni IFMSA Euroopa regiooni juht.

Kaks korda aastas toimub IFMSA peaassamblee, kuhu koguneb enam kui 800 arstitudengit üle kogu maailma. IFMSA peaassamblee on organisatsiooni kõrgeim otsustuskogu. Seitsme päeva jooksul arutatakse IFMSAga seotud teemasid ning luuakse olulisi kontakte erinevate riikide esindajate vahel. Lisaks võetakse vastu organisatsiooni puudutavaid otsuseid, viiakse läbi töögruppide sessioone, erinevaid treeninguid, loenguid jne. IFMSA peaassamblee üheks oluliseks tulemiks on sõprussidemete loomine eri riikide arstitudengite vahel, mis tulevad kasuks nii tudengipõlves kui hiljem praktiseeriva arstina.

EAÜS on tegutsenud IFMSAs aastast 1993, mil seltsi liikmed osalesid esmakordselt Ateenas toimunud IFMSA peaassambleel. Just tänu IFMSAle on seltsi liikmetel võimalus osaleda suvel kliinilises ja teaduslikus välisvahetuses paarikümnes erinevas riigis. IFMSAst on pärit ka mitmed EAÜSi projektid nagu näiteks kaisukaruhaigla ning anoreksia ja buliimia vastane moeshow.

IFMSAs nagu ka EAÜSIs kuulub kõrgeim võim organisatsiooni liikmetele, kes valivad endale esindajad. IFMSA igapäevatööd juhib viieliikmeline juhatus, mille ametiaeg on üks aasta. Oma tegevusi viib IFMSA ellu kuue töögrupi kaudu: haridusgrupp (SCOME), kliinilise välisvahetuse töögrupp (SCOPE), teadusgrupp (SCORE), rahvatervise töögrupp (SCOPH), seksuaaltervise ja AIDSi töögrupp (SCORA) ning rahu ja inimõiguste töögrupp (SCORP).

Rohkem infot IFMSA kohta leiab organisatsiooni kodulehelt või Facebookist.