Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi strateegia 2021-2025 loomine

Viimase aasta jooksul on aktiivselt toimunud Seltsile järgnevaks viieks aastaks uue strateegia loomine. Selle käigus on toimunud kaks suuremat strateegiapäeva, kus on konsultandi suunamisel kaardistatud ja kirja pandud Seltsi suurimad arengusuunad ning eesmärgid. 2020.