Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et meie liikmetel oleks võimalus ennast arendada, nii erialaselt kui ka üldiselt. Just seetõttu pakume seltsi liikmetele võimalust lisaks meie enda korraldatavatele üritustele osaleda ka teiste riikide arstitudengeid ühendavate organisatsioonide korraldatud jt teemakohastel koolitustel.

IFMSA, meie katuseorganisatsioon, pakub oma liikmetele mitmeid enesearengut toetavaid koolitusi, millest nii mõnegi läbimisel on võimalik saada sertifitseeritud IFMSA treeneriks. Loodame, et meie liikmed kasutavad pakutavaid võimalusi, mille realiseerimiseks on paljud vaeva näinud.

Küsimuste korral täienduskoolituste kohta pöörduda: eays.vpe@gmail.com.

PRET&TNT-Prague-2017

PRET & TNT Prague 2017

Tšehhi arstitudengite selts on tuntud oma aktiivsuse poolest IFMSA välisvahetuse valdkonnas. Just seetõttu soovivad nad oma kogemust jagada kõigiga, kes vähegi on huvitatud välisvahetusega rohkem tegelema.

PRET e Professional and Research Exchange Training on koolitus, mis annab võimaluse omandada teadmisi ja oskusi, mille abil saab muuta välisvahetust sisukamaks, kvaliteetsemaks ja üleüldiselt meeldejäävamaks. Koolitust läbivaks teemaks on globaalne tervis ja sotsiaalsed mõjutegurid, mis kahtlemata laiendavad silmaringi ning tulevad üldiselt kasuks igale arstitudengile.

  • Toimumine: 27. aprill–1. mai (Praha, Tšehhi).
Lisainfo ja registreerumine
PRET-Sarajevo-2017

PRET Sarajevo 2017 – Kliinilise ja teadusliku välisvahetuse koolitus

PRET e Professional and Research Exchange Training on koolitus, mis on mõeldud kõigile, keda huvitab välisvahetus ning kelle sooviks, on arendada oma oskusi välisvahetuse korraldamiseks. Koolitus on läbiviidud IFMSA treenerite poolt ning võimaldab tutvuda sama huviga inimestega igast Euroopa otsast. Lisaks paljudele spetsiifilistele teadmistele, pannakse koolitusel hulgaliselt rõhku ka n-ö pehmetele oskustele, mis on pole sugugi vähem tähtsad ka arstikarjääris.

  • Toimumine: 18.–21. mai (Sarajevo, Bosnia ja Hertsegoviina).
Lisainfo ja registreerumine
Cleopatrain-2017

Cleopatrain IFMSA-Egypt 4th Sub Regional Training

Cleopatrain on suur regioonisisene koolitus, mis hõlmab endas lausa kuut erinevat töötuba:

  1. TNT e Training New Trainers – kõigile suunatud koolitus, mis käsitleb esinemisoskust ja muid n-ö pehmeid oskuseid, mis on olulised koolituste edukaks läbiviimiseks.
  2. TNHRT e Training New Human Right Trainers – peamiselt SCORP töögrupi teemasid käsitlevate treenerite koolitus.
  3. TMET e Training New Medical Education Trainers – enamjaolt SCOME töögrupi alla käivate teemade käsitlemisega seotud töötuba.
  4. IPET e International Peer Education Training – käsitleb just peer-to-peer õpetamisviisi, mis on aluseks ka SCORA töögrupi alla käivate seksuaalhariduslikele koolitustele.
  5. PRET e Professional & Research Exchange Training – IFMSA välisvahetuste kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamise töötuba. Välisvahetuses huvitatuid koolitatakse, andes neile võimalus omada selget ülevaadet välisvahetuse korraldusest ning panustada selle edasisse arengusse.
  6. Unsafe injection & Global outbreaks Workshop – tegeleb globaalse tervise probleemidega, silmiavav ning tudengeid ülemaailmsesse tervishoiusüsteemi kaasav töötuba.
  • Toimumine: 3.–7. mai (Hurghada, Egiptus).
Lisainfo ja registreerumine