Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevates kliinikutes tegutsevad erialaringid, kus tutvustatakse põnevaid haiguseid ja situatsioone. Oluline on, et ettekandeid teevad üliõpilased üliõpilastele (suurepärane esinemiskogemus), kuid alati on kohal ka õppejõud, kes omalt poolt kogemusi ja tarkusi jagavad. Ringid on väga hea võimalus tutvuda natuke lähemalt mõne ennast huvitava erialaga. Täpsemat infot erialaringide kohta leiab nende eestvedajate käest. Valitud ringides on võimalik teenida ainepunkte ringis eeskujuliku osalemise ja esinemise eest.

Anestesioloogia ja intensiivravi

Laura Zirel
laura.zirel@gmail.com

Janne Virtanen
virtanen.janne@gmail.com

Biomeditsiin

Helerin Raikkerus
eays.nore@gmail.com

Erakorraline meditsiin

Sirli Saar
sirlisaar@gmail.com

Günekoloogia

Alice Hiie
alice.hiie@hotmail.com

Helen Savason
helen.savason@gmail.com

Triin Luha
triinluha@gmail.com

Kardioloogia

Joonas Tuutma
joonas.tuutma@hotmail.com

Aleksandra Tšitšerina
aleksandra.chicherina@hotmail.com

Kirurgia

Diana Seljuškin
diana.seljuskin@gmail.com

Roland Martin Teras
rolandteras@gmail.com

Kliiniline farmakoloogia

Joel Lumpre
joel.lumpre@gmail.com

Oftalmoloogia

Marie Soms
somsmarie@gmail.com

Hanna Tamm
hannal.tamm@gmail.com

Pääsu Püttsepp
p.pyttsepp@gmail.com

Onkoloogia

Annett Vapper
annett.vapper@gmail.com

Eva Luide
avedune@gmail.com

Neuroloogia

Oliver Härmson
Liisi Anette Torop

neuroloogiaring@gmail.com

Ortopeedia

Gustav Klimušev
Ove Liis Mahhov
Jürgen Rünk

oropeediaring@gmail.com

Pediaatria

Katrin Köbas
Karina Luik

pediaatriaring@gmail.com

Psühhiaatria

Beatrice Rahlin
beatricerahlin@gmail.com

Radioloogia

Ove Liis Mahhov
olmahhov@gmail.com

Taavi Teelem
taavi.teelem@hotmail.com

Martin Ilmjärv
martin.ilmjarv@gmail.com

Sisehaigused

Piia Masing
piiamasing@msn.com

Janne Virtanen
virtanen.janne@gmail.com

Uroloogia

Brent Mööl
brentmool@hotmail.com

Laura Zirel
laura.zirel@gmail.com