Research me, kiss me, SCORE me!

Teadusgrupp on seltsi alaline töögrupp, mis toetab Tartu Ülikooli arstitudengite tõenduspõhise meditsiini õppimist. Teadusgrupi eesmärgiks on tudengite teadustööalase tegevuse arendamine ja koordineerimine. Peamisteks tegevusharudeks on teadustöö tegemise võimalusi tutvustavate ürituste, teadusliku välisvahetuse ning üliõpilaste teaduskonverentside korraldamine. Lisaks koordineerib teadusgrupp arstiteadusüliõpilaste teadustööd Eesti piires. Tegemist on IFMSA SCORE (ingl k Standing Committee on Research Exchange) töögrupi variandiga. Variandiga sellepärast, et teadusgrupi tegevus ei piirdu ainult teadusliku välisvahetuse organiseerimisega.

Kirill Zlobin ja Laura Johanna Mettis
Töögrupi juhi kohusetäitjad
E-mail: eays.nore@gmail.com

Tudengiteadus

Stuudiumi jooksul on üliõpilastel võimalus osaleda erinevates teadustöö projektides nii prekliinilises kui kliinilises õppes. Osalemiseks on mitmeid variante. Näiteks saab võtta mõne instituudi poolt pakutava teadustöö valikaine – õppeinfosüsteemis leiad erinevaid uurimus- või teadustöö aluste, uurimistöö meetodite, teadustöö vmt nimega aineid, kus tutvustatakse uurimustöö põhitõdesid ning instituudi uurimissuundi. Samas võid olla ka ise aktiivne, kontakteerudes Sind täpsemalt huvitava teemaga tegeleva instituudi või kliiniku juhatajaga.

Koostöö hõlbustamise ning teadustööga alustamise eesmärgil haldame tudengitele mõeldud teadustööde andmebaasi. Mõne tööga on võimalik osaleda ka erinevatel konkurssidel ja konverentsidel – näiteks neuroloogia-alaste uurimistööde konkurss, ülevaateartiklite konkurss, ITK uurimistööde konkurss.

Andmebaasi pääsed vaatama siit ja teemasid saad lisada, kontakteerudes teadusgrupiga.

Neurokonverents

EAÜS koostöös Ludvig Puusepa Nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsiga korraldab igal kevadel konverentsi, kus esinevaid ainult tudengid. Üliõpilaste neuroloogia-alaste teadustööde konkursi lõpukonverentsi näol on tegemist tudengite seas üha populaarsust koguva ja lühema nimega neurokonverentsiga! Neuroloogia valdkonnas tehakse uurimustööd nii arstide kui ka tudengite tasemel. See konverents annab võimaluse ja stiimuli tudengitele panna end proovile neuroloogilise uurimustöö läbiviimises, kokku kirjutamises ning ettekandmises.

2014. aastal toimub neurokonverents Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses 23. Aprillil kell 14.00. Konverentsile järgneb õhtusöök kohvikus Gaudeamus.

Soovid osa võtta? Oktoobrikuus kuulutatakse välja võimalikud teemad. Endast tuleb märku anda EAÜS teadusgrupi meeskonnale ja juhile detsembrikuuks. Edasised juhised saate töögrupi esindajalt, kuid töö olema valmis aprilli alguseks.

Ida-Tallinna Keskhaigla tudengikonverents

Teadust ei tehta ainult Tartus, vaid ka teistes Eesti linnades – sellest tekkis ka idee alustada koostööd Tallinnaga. Alates 2014. aasta kevadest teeb teadusgrupp koostööd Ida-Tallinna Keskhaigalaga, et laiendada oma tudengitele pakutavaid võimalusi. Uurimustöid viiakse läbi kõigis osakondades, mis onIda-Tallinna Keskhaigalas esindatud.  See muudab tudengikonverentsi põnevaks ning mitmekülgseks!

Esimene tudengikonverents toimus 2015. aasta kevadel Tallinnas, kus esitamisele tuli kümmekond uut teadustööd.

Valge kitli jooks

Valge kitli jooks on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi teadusgrupi poolt iga-aastaselt korraldatav sündmus, mis toimub kevade teisel poolel aprilli lõpus või mai alguses. Tegemist on sportlik-akadeemilise võistlusega, kus meeskonnad orienteeruvad linnas ning täidavad kontrollpunktides lõbusaid ülesandeid. Näiteks on võistlejad pidanud välja mõtlema, kuidas toorest muna ohutult käteta transportida. Võitjate selgitamiseks võetakse arvesse nende kiirus, tarkus ja ka värvikad kostüümid. Võitjaid saavad vääriliselt tasustatud!

Valge kitli jooks 2015. aastal. Esiplaanil rõõmustavad võidumeeskonna liikmed Gustav Klimušev, Jesse Karppinen, Kevin keskküla ja Kirill Tammela

Valge kitli jooks 2015. aastal. Esiplaanil rõõmustavad võidumeeskonna liikmed Gustav Klimušev, Jesse Karppinen, Kevin keskküla ja Kirill Tammela

Minu esimene publikatsioon

Koos ajakirja Eesti Arst toimetusega tekkis teadusgrupil mõte suunata tudengeid teadusteemalisi artikleid kirjutama. Võita oleks sellest nii üliõpilastel, kes saavad väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks, kui ka lugejatel, kellele ühtlasi antaks ajakirja vahendusel teadmisi valdkondadest, millest töötavatel arstidel ei ole mahti emakeeles kirjutada. Nii lükatigi 2014. aasta sügisel konkurss „Minu esimene publikatsioon“ käima.

Artiklite kirjutamiseks on alates avaseminarist aega 100 päeva. Konkursile esitatud artiklitest valib erinevate erialade arstidest ja professoritest ning arstitudengite esindajast koosnev žürii parimad. Artiklid suunatakse ajakirja Eesti Arst tavapärasesse retsenseerimisprotsessi ning retsenseerimise läbinud artiklid avaldatakse.

Konkurss on saanud teoks EAÜSi, ajakirja Eesti Arst ja TÜ arstiteaduskonna õppejõudude koostöös.

Teaduslik välisvahetus

SCORE (ingl k Standing Committee on Research Exchange) on üks kuuest IFMSA alalisest töögrupist ning tegeleb teadusliku välisvahetuse organiseerimisega. SCORE pakub meditsiinitudengitele suurepärast võimalust saada kliinilise või prekliinilise teadustöö kogemust välisriigis. Teaduslikus välisvahetuses osalemine on tudengile mitmeti kasulik. Uurimisprojekt iseenesest süvendab eriteadmisi mõnes tudengit huvitavas valdkonnas, samal ajal just välismaal teadustööga tegelemine laiendab silmaringi üldiselt ja võimaldab teha tutvust erinevate võimalikke lähenemisviisidega teadusele, meditsiiniharidusele, tervishoiusüsteemile ja eetikale.

Projektide sisu on määratletud juhendajate poolt. IFMSA kodulehel on saadaval info erinevates riikides pakutavatest teemadest. Vahetusse minev üliõpilane kaasatakse juba toimivasse uurimisgruppi, kus tema tööd ja tegemisi valvab ning täpsustab juhendaja. Tudeng tutvub uurimustöö põhitõdedega, nagu kirjanduse uurimine, informatsiooni kogumine, publikatsioonide esitamine, töökorraldus laboris ja statistiliste meetodite kasutamine tulemuste töötlemisel. Projekti lõpus võidakse üliõpilaselt oodata lühiessee kirjutamist tehtud tööst.

Lähemalt on võimalik lugeda erinevate riikide kandideerimistingimustest ja nõuetest üliõpilasele IFMSA kodulehelt. Uurimustöö kestvus ja töökeel on täpsustatud projekti kirjelduses. Tavaliselt vältavad projektid neljast nädalast kolme kuuni ja töökeeleks on inglise keel või konkreetse maa riigikeel.

Programmi parema ja sujuvama töö tagamiseks võib tudeng valida projekti ainult selles meditsiinivaldkonnas, mille ta on läbinud oma koduülikoolis. Vajalik on eelnev teadustöökogemus ning soovitatav on erialane ettevalmistus ja kirjanduse uurimine enne projekti algust. Teadusliku välisvahetuse programmi akadeemiline tunnustus varieerub riigiti. Mõned ülikoolid tunnustavad projekti osana õppekavast, teised annavad ainepunkte. Enne lahkumist peaks uurima, kuidas või kas üldse Tartu Ülikooli Arstiteaduskond tunnustab antud projektis osalemist.