Rahvatervise töögrupi eesmärgiks on õpetada igas eas inimesi tervislikke valikuid tegema ning enese ja oma kaaslaste tervise suhtes tähelepanelikud olema. Töögrupp aitab kaasa sellele, et hätta sattudes oskaks iga inimene abi paluda ja julgeks võimaluste piires abi anda. Rahvatervise töögrupi missioon on kogu eesti rahva tervisealase teadlikkuse tõstmine ning visioon, et maailma kõige terviseteadlikumad ja õnnelikumad inimesed elavad Eestis.

Töögrupil on välja kujunenud rida traditsioonilisi üritusi nagu kaisukaruhaigla, eakate päeva korraldamine, projekti “Murra vaikus” raames viipekeele õpetamine, doonoripäevade korraldamine tudengipäevadel, jõulupidu ja lihavõttepidu Käopesa lastekodus. Lähemalt saab nende kohta lugeda alljärgnevalt.

Projektid on suunatud erinevatele vanuserühmadele – nii eakatele, teismelistele kui lastele –, nii et igaüks leiab endale midagi sobivat. Töögrupi liikmed on meelsasti nõus õpetama esmaabi, korraldama tervisealaseid ettekandeid ja vastama erinevatele tervisalastele küsimustele.

Taur Lillestik
Töögrupi juht

Telefon: +372 5814 4826
E-mail: eays.npo@gmail.com

Kaisukaruhaigla

Kaisukaruhaigla on lasteaialastele mõeldud projekt, mille eesmärgiks on vähendada laste hirmu arstide ees. Kuidas seda teha? Eks ikka mängides! Lastel lastakse mõelda oma mänguasjale mõni haigus, mille ravimiseks tuleb pöörduda arsti(tudengi) poole, kes võtab vastu kaisukaruhaiglas. Valges kitlis arst kuulab stetoskoobiga mängulooma südant ja kopse, seob kinni haavu, kirjutab retsepte, vajadusel teeb süsti ja saadab lisauuringutele. Laps on mängus lapsevanema rollis ning omab olukorra üle kontrolli – tema otsustab tulla oma haige mänguasjaga arsti juurde ja saab konsultatsiooni käiku kõrvalt jälgida. Enne kui kaisukaruhaigla oma uksed avab, räägitakse lastega alati ka arsti juures käimise kogemustest ja hirmudest seoses arstidega – alles seejärel asume hirme sõbralikult ja mänguliselt eemale peletama. Kaisukaruhaigla projekti viime läbi korra kuus (sept-mai) erinevates Tartu lasteaedades.

Helen Reim ja Liis Moppel  2010. aasta veebruaris Pärnu-Jaagupi lasteaias Pesamuna kaisukarutamas

Helen Reim ja Liis Moppel 2010. aasta veebruaris Pärnu-Jaagupi lasteaias Pesamuna kaisukarutamas

Eakate päev

Ülemaailmset eakate päeva tähistab rahvatervise töögrupp traditsiooniliselt eakate päevaga oktoobri alguses Tartus. Selle raames on jalutatud terviseradadel ja botaanikaaias, tehtud kepikõndi ja viidud läbi ekskursioon Toomemäel. Õues liikumise järel kuulatakse traditsiooniliselt ettekandeid erinevatel teemadel nagu näiteks normaalne vananemine, osteoporoos ja ohutu igapäevaelu. Seejärel mõõdetakse soovijatel veresuhkru ja kolesterooli taset ning vererõku. Päeva lõpetab traditsiooniliselt tassike teed ja koogitükk seltsi liikmete endi ahjudest.

Diabeedipäev

Ülemaailmset diabeedipäeva on korraldatud juba aastaid. Selle laiem eesmärk on pöörata avalikkuse tähelepanu diabeedile kui tõsisele ja invaliidistavale kroonilisele haigusele ning rõhutada veresuhkru väärtuste monitooringu tähtsust. Rahvatervise töögrupi poolt läbiviidav iga-aastane diabeedipäev toimus esimest korda 14. novemberil 2011, kui erinevates Eesti Selverites mõõdeti kõgil soovijatel veresuhkrut.

Üritusele on alati eelnenud koolitus arstitudengitele, kus räägitakse kokkuvõtlikult diabeedi olemusest ja tüsistustest, pöörates tähelepanu just patsiendi poolt tõenäoliselt esitatavatele küsimustele. Samuti läbitakse praktiline koolitus glükomeetrite kasutamise kohta. Viimastel aastatel on hakatud rohkem tähelepanu pöörama ka tervislikule eluviisile ja toitumissoovitustele. Heategevuslikul üritusel on saanud oma glükomeetri kasutamist ja suhtlemisoskusi lihvida arstitudengid esimesest kuuenda kursuseni. Esmakursuslaste jaoks on see sageli esimene reaalne kokkupuude patsientidega.  Igal aastal osaleb üritusel ligi sada arstitudengit, kes saavad väärtusliku kogemuse osaliseks nii praktiliste oskuste kui ka nõustamise alal. 2015. aastal mõõdeti veresuhkruväärtusi 3456 Selverit külastanud inimesel.

Arstitudeng Maris Niibek mõõtmas 2014. aasta diabeedipäeval Põlvas kohaliku elaniku veresuhkrut

Arstitudeng Maris Niibek mõõtmas 2014. aasta diabeedipäeval Põlvas kohaliku elaniku veresuhkrut

Külastused lastekodudesse

Rahvatervise töögrupi eestvedamised külastavad arstitudengid regulaaselt ka lastekodusid. Näiteks tähistatakse lastekodudes jõule, kaunistades piparkooke, joonistades jõulukaarte ja mängides ringmänge. Traditsiooniliselt peetakse jõulupidu Käopesa väikelastekodus või Elva lastekodus. Lihavõttepühade ajal käiakse Käopesa väikelastekodus pühademune kaunistamas, jäneseid joonistamas ja ringmänge mängimas. Lisaks korraldatakse teisigi temaatilisi pidusid ja mänge – näiteks tähistatakse koos lastega oktoobris halloweeni, novembris aga kadripäeva.

Kõige pisem aitaja

EAÜS eesotsas rahvatervise töögrupiga õpetas 2013. aastal koolituse “Kõige pisem aitaja” raames 5-7aastastele lastele esmaabi andmist. Õpetati, kuidas õnnetuse korral käituda, millal ja kuidas kiirabi kutsuda ning miks ja kuidas kukkudes haava puhastada ja siduda. Lisaks praktilistele oskustele räägiti lastele ka seda, kui oluline on teistest hoolimine, ning sisendati neisse soovi teisi aidata. Pärast teoreetiliste põhitõdede selgeks tegemist said kõik lapsed harjutada sidumist ja käpiknukkudel mängiti läbi erinevaid abiandmise situatsioone. Lapsed said vastuseid ka kõigile küsimustele, mis neil tekkisid.

“Kõige pisem aitaja” koolitused toimusid tänu Swedpanki ettevõtluskonkursil “Tähed särama” võidetud toetusele. Projekt sai lisaks ka kõige suurema südamega projekti tiitli. Koolitused toimusid 2012. aasta lõpust kuni 2014. aasta maikuuni. Kokku külastati umbes 20 lasteaeda Tallinnas, Tartus ja Paides.

Lasteaialapsed õppimas esmaabi põhitõdesid. Foto: Mati Hiis (Õhtuleht)

Lasteaialapsed õppimas esmaabi põhitõdesid. Foto: Mati Hiis (Õhtuleht)

Puudele pühendatud päev

Aasta 2011. kevadsemestril alustati puuetele pühendatud päevadega. Kord või kaks aastas keskendutakse ühe päeva jooksul mingile konkreetsele puudele nagu näiteks vaegnägemine või -kuulmine, autism, Downi sündroom jm. Puudele pühendatud päeval keskendutakse puude kui meditsiinilise diagnoosi kõrval ka erivajadustega inimeste igapäevasele toimetulekule ja perekonna toimetulekule. Arstitudengid saavad võimaluse tutvuda erivajadustega inimestega ja nende probleemidega ning harida end erinevate tugiteenuste osas.

Lisaks puudele pühendatud päevale viiakse projekti „Murra vaikus“ raames läbi kahepäevaseid viipekeelekoolitusi, kus arstitudengitele õpetatakse viipekeele põhitõdesid ning kurtide kultuuri ja ajalugu. Harjutatakse lihtsamaid viipeid, omandades ka meditsiinilist sõnavara. Viipekeelt õpetab Kaarin Plaan.

Muud suuremad ja väiksemad projektid

Sügis- ja kevadsemestri lõpus aidatakse koostöös Tartu Ülikooli üliõpilasesindusega organiseerida TÜ ööraamatukogus tervisenurka, kus mõõdetakse erinevaid tervisenäitajaid, jagatakse voldikuid ja räägitakse tervise teemadel. Sügisel ja kevadel korraldab rahvatervise töögrupp Tudengipäevade raames koostöös TÜK Verekeskusega doonoripäeva.

2012. sügissemestril alustati geneetikaõhtute korraldamisega. Geneetikaõhtute eesmärgiks on tutvustada arstitudengitele erinevaid geneetilisi haigusi. Teiste hulgas on räägitud näiteks tsüstilisest fibroosist, fenüülketonuuriast ja Downi sündroomist.

Rahvatervise töögruppi on korduvalt kutsutud ka erinevatele Tallinna lasteaedade üritustele. Üheks niisuguseks on näiteks Tallinna Kesklinna lasteaedade südamepäev. Tegemist on teabepäevaga, kus lapsed saavad osa võtta nii aktiivsetest tegevustest kui terviseteemalistest töötubadest.

Arstitudeng Martha Tääkre 29. septembril 2013 toimunud Tallinna Kesklinna lasteaedade südamepäeval lapsi õpetamas

Arstitudeng Martha Tääkre 29. septembril 2013 toimunud Tallinna Kesklinna lasteaedade südamepäeval lapsi õpetamas