Et suurelt tegutseda, tuleb suurelt unistada! Jätkusuutlikkuse töögrupp on seltsi töögruppidest küll noorim (asutatud 2010. aastal), kuid selle liikmed on tegutsenud innukalt ja aktiivselt.

Töögrupi eesmärgiks on tekitada seltsi liikmetes ühtekuuluvuse tunne ning luua võimalusi erinevate töögruppide liikmete omavaheliseks suhtluseks. Seda saavutatakse üritustega, mis on suunatud võimalikult suurele hulgale seltsi liikmetest. Traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad muusikaõhtud, arstiteaduskonna kevadpidu, peotantsukursused, Meditsiiniteemaliste Filmide Festival ehk MEFF ning EAÜSi jõulupidu ja sünnipäevapidu. Lisaks korraldavad jätkusuutlikkuse töögrupi liikmed Eesti Arstiteadusüliõpilaste Päevasid, on abiks iga-aastase tutvumispeo korraldamisel ning tegelevad EAÜSi meenetega.

Kuna kõik töögrupiliikmed on kõrgelt hinnatud, korraldatakse tihti siseüritusi nagu sushiõhtu, muuseumide külastused või lauamänguõhtud – seda ikka liikmete arendamiseks ning nende väiksemate ja suuremate unistuste elluviimiseks. Töögrupis tehakse küll palju, kuid leitakse aega ka iseenda jaoks.

Üldiselt iseloomustab töögruppi ideede paljusus, organiseerimiskogemus, hea meeskonnatöö, avatus ning soov maailma parandada.

Anu Korsar
Töögrupi juht

Telefon: +372 5831 2072
E-mail: eays.jatkusuutlikkus@gmail.com

Muusikaõhtu

Muusikaõhtu on üritus, kus esinevad arstiteaduskonna andekad muusikud. Õhtu leiab aset hubases kohvikukeskkonnas, kus nii tudengid kui ka õppejõud saavad mõnusalt aega veeta, muusikat kuulata, üksteisega suhelda ja muljeid vahetada. Lisavürtsi annavad kohvikupoolsed eripakkumised ning jätkusuutlikkuse töögrupi liikmete poolt valmistatud maiustused. Esinejad võivad olla kindlad, et saavad sooja vastuvõtu osaliseks. Kõik on ju omad ja omadesse suhtutakse ikka hästi! Nii et positiivsust annab muusikaõhtu päris kindlasti. Suurepärast vaheldust ja hetkelist argikohustustest eemaldumist samuti.

Muusikaõhtu toimub kord kuu või paari jooksul.

Jätkusuutlikkuse töögrupi organiseeritud 10. muusikaõhtu, kus ühe esinejana astus üles ansambel Corti Organ. Pildil esiplaanil Oliver Taul, tagaplaanil vasakult  Aap Toming, Hendrik Vaaks ja Karl-Erik Tillmann

Jätkusuutlikkuse töögrupi organiseeritud 10. muusikaõhtu, kus ühe esinejana astus üles ansambel Corti Organ. Pildil esiplaanil Oliver Taul, tagaplaanil vasakult Aap Toming, Hendrik Vaaks ja Karl-Erik Tillmann

Meditsiiniteemaliste Filmide Festival

Meditsiiniteemaliste Filmide Festivalile (MEFF) pandi alus 2012. aasta detsembris ning sellest on saanud iga-aastane traditsioon. MEFFi idee ja kontseptsioon on üles ehitatud eelkõige arstiteaduskonna tudengite silmaringi laiendamiseks ning mõttemaailma avardamiseks. Mitmel järjestikusel päeval näidatakse erinevate meditsiiniliste valdkondadega seotud dokumentaal- ja mängufilme. Kohal on ka oma ala spetsialistid, kes nähtut kommenteerivad ja tekkinud küsimustele vastuseid annavad.

Saalis istudes ja filme vaadates on tajutav, et filme vaatavad eelkõige just arstitudengid. Naerdakse naljade üle, mis eeldavad meditsiinilisi eelteadmisi, ning ollakse skeptilised filmides välja toodud haigustega seonduvate faktide suhtes. Samas on osa saama oodatud huvilised teistestki eluvaldkondadest, sest uusi teadmisi annavad filmid igaühele.

Meisterdamisklubi

Omakeskis kutsutakse jätkusuutlikkuse töögruppi aeg-ajalt ka Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi meisterdamisklubiks. Pole vist mitte ühtegi üritust, mida ilma meisterdamiseta korraldada saab! Ühiselt on tehtud pileteid, muusikaõhtu kavalehti, jõulupeo kahvli-noahoidjaid, dekoratsioone, plaksumaisimasin ja veel palju-palju muud. Kõik saavad kaasa lüüa ja kasulikud olla. Kambakesi tegutsedes ollakse ikka oluliselt produktiivsemad kui üksi nokitsedes. Seltskond on suurepärane ning isegi hilistel õhtutundidel on kõik meisterdajad alati heas tujus.

Arstitudengite meisterdatud kevadise muusikaõhtu kava

Arstitudengite meisterdatud kevadise muusikaõhtu kava

Peod

Jõulud on aeg, mil olla koos perega, teha midagi toredat ja head. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi jõulupidu ongi suure seltsipere ühine olemine – mõnusalt kodune ja hubane. Peol on olemas kõik traditsiooniline, alustades verivorstidest, piparkookidest ja glögist ning lõpetades jõuluvanaga, kes headele seltsikatele kingitusi jagab.

Kaks korda aastas löövad jätkusuutlikkuse töögrupi liikmed aga kaasa Tartu linna suurimate pidude korraldamises. Igal sügisel leiab aset tutvumispidu ning kevadise sooja saabudes suurejooneline kevadpidu.