2016. kevadel alanud projekti “EAÜSiga edasi!” raames võtsime eesmärgiks täiendada pakutavate teenuste valikut. Kvaliteetsed teenused võimaldavad harida ühiskonda ning seeläbi viia meid lähemale visioonile, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid ühel päeval Eestis.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts tegutseb põhiliselt Tartus, kuid arstitudengid on pärit üle Eesti. Seetõttu saame sobiva aja ja võimaluse leidmisel kõiki teenuseid läbi viia ka väljaspool Tartut. Sellisel juhul palume leida võimaluse kompenseerimaks esinejate/koolitajate sõidukulusid.

Teenuse tellimiseks palume täita tellimisvorm.

Avameelselt koolikiusamisest

2014. aasta andmete kohaselt on kaasõpilaste poolt kiusamist kogenud vähemalt korra viimase paari kuu jooksul 38% 11–15-aastastest.

“Avameelselt koolikiusamisest” on noorte poolt läbiviidav seminar, kus tegevusse kaasatakse terve klass. Tunni eesmärgiks on üheskoos arutleda selle üle, kuidas muuta õppimisõhkkond paremaks ja sõbralikumaks kõigi jaoks.

Seminaris välja mõeldud ideed edastame koolile ning töötajatele.

Lisainfo

Kaisukaruhaigla

Kaisukaruhaigla on lasteaialastele mõeldud projekt, mille eesmärgiks on vähendada laste hirmu arstide ees. Kuidas seda teha? Eks ikka mängides! Lastel lastakse mõelda oma mänguasjale mõni haigus, mille ravimiseks tuleb pöörduda arsti(tudengi) poole, kes võtab vastu kaisukaruhaiglas. Valges kitlis arst kuulab stetoskoobiga mängulooma südant ja kopse, seob kinni haavu, kirjutab retsepte, vajadusel teeb süsti ja saadab lisauuringutele. Laps on mängus lapsevanema rollis ning omab olukorra üle kontrolli – tema otsustab tulla oma haige mänguasjaga arsti juurde ja saab konsultatsiooni käiku kõrvalt jälgida. Enne kui kaisukaruhaigla oma uksed avab, räägitakse lastega alati ka arsti juures käimise kogemustest ja hirmudest seoses arstidega – alles seejärel asume hirme sõbralikult ja mänguliselt eemale peletama.

Lisainfo

Migratsiooni simulatsioon

Migratsioonist rääkides võib kõnelda põgenikest ja pagulastest. Kuidas neid üksteisest eristada ja mida tänapäeval tähendab migratsioon? Seda kõike seletame läbi arutelude, mängude ja simulatsiooni. Töötuba on välja töötatud rahvusvahelisel koolitusel ja peaks huvi pakkuma igaühele, kes soovib avardada oma silmaringi ning saada rohkem selgust inimõiguste vallas.

Simulatsiooni soovitame gümnaasiumiõpilastest pensionärideni.

Lisainfo

Orgasmilabor

Orgasmilabor on interaktiivne haridus-meelelahutuslik töötuba, mis kõneleb, nagu nimi ütleb, orgasmist ja kõigest sellega seonduvast. Muuhulgas käsitletakse nii ettetulevaid probleeme kui nippe võimsama kogemuse saavutamiseks.

Orgasmilabor sobib nii firma suvepäevadele, sünnipäevadele, tüdrukute-/poisteõhtule kui noortelaagrisse.

Lisainfo

Seksuaaltervise loeng

Eestis on seksuaaltervisega seotud probleemid enim levinud alla 25-aastaste noorte seas. 2014. aastal esines Eesti noorte seas (vanuses 10-19) lausa 296 klamüüdia juhtu (TAI)! Ka oleme kurikuulsad HIV-i nakatunute rohkuse poolest: 2015. aastal esmahaigestus Eestis HIV-i 270 inimest, mis on Euroopa üks halvemaid tulemusi. EAÜS-i üheks südameasjaks on seda olukorda muuta. Läbi interaktiivse seminari räägime noortega nii seksuaalsusest, rasestumisvastastest vahenditest kui ka suguhaiguste vältimisest, aga ka paljust muust – leia meie teemade seast just need, millest Sa ise rääkida ei tahaks! On teaduslikult tõestatud, et taoline “noortelt noortele” õpetamisviis suurendab kõige efektiivsemalt noorte teadlikkust seksuaaltervisest. EAÜS on andnud seksuaaltervise loenguid juba üle 10 aasta.

Lisainfo

Kõik HIVst!

Eestis on HIVga nakatunute koguarv lähenemas 10 000le. See number teeb Eestist kõige kõrgema HIV levikuga riigi Euroopas. Miks see nii on? Kuidas saaks HIV levikut peatada? Kelle seas HIV levib? Seda ja palju muud saad teada seminaris “Kõik HIVst!”.

Seminaris käsitletakse HIV ennetust, testimist, ravivõimalusi.

Seminar sobib eelkõige noortele vanuses 14-24 aastat, kuna just nemad on üks ohustatumaid populatsioone sõltumata soost ja orientatsioonist. Seminar sobib ka vanematele.

Lisainfo

Mida räägivad tähed LGBT?

Oled näinud või kuulnud kuskil lühendit LGBT, LGBT+ või hoopis LGBTQI, aga ei tea mida see tähendab? Oleme loonud seminari, kus seletame lahti, mis nende tähtede taga peitub. Räägime diskrimineerimata seksuaalvähemustest nagu lesbid, geid, bid ja transseksuaalid. Murrame müüte, mis on ühiskonnas juurdunud seksuaalvähemuste kohta. Ei tee homopropagandat, rõhutame, et igal ühel on õigus oma arvamusele. Oleme valmis vastama kõigile põletavatele küsimustele.

Seminari jooksul tutvustame seksuaalvähemusi, nende olukorda Eestis ja mujal. Arutame müütide üle. Seminar on loodud interaktiivseks, kaasates osalejaid rohketesse aruteludesse.

Lisainfo

Vaimse tervise loeng

Koostöös peaasi.ee-ga oleme välja töötanud hariva koolitunni. Loengu peamine eesmärk on vähendada vaimse tervise häiretega seotud stigmasid, anda õpilastele teadmised abi otsimise kohta – kust otsida ja mida oodata ning kuidas ennast hoida. Lisaks käsitleme lühidalt meeleoluhäireid, ärevushäireid ja söömishäireid. Meiega on kaasas ka vabatahtlik Peaasjalikest noortest, kes räägib oma kogemusloo seoses mõne vaimse tervise probleemiga.

Algseks sihtrühmaks olid 10. klassi õpilased, kuid loeng sobib suurepäraselt ka nooremate ja vanemate koolipäeva.

Lisainfo

Vaktsineerimisteemaline loeng

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi projekt “Vaktsineerimine – meie laste tervem tulevik” sai alguse 2013. aasta sügisel kuue arstitudengi eestvedamisel koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi arstidega.

Vaktsineerimist puudutav kättesaadav informatsioon ulatub seinast seina ning raske on leida usaldusväärseid või tõenduspõhiseid allikaid. Keeruline on ka orienteeruda meditsiiniterminites ning nende põhjal järeldusi teha. Vaktsineerimisgrupi eesmärk on tõsta isade ja lapseootel emade teadlikkust peamiselt väikelaste, kuid samuti ka enda vaktsineerimise kohta.

Koolitusel käsitletakse vaktsiinide toimemehhanisme, vaktsineerimiskava, vaktsiinvälditavaid haigusi ja kavaväliseid vaktsiine, räägitakse levinud arvamustest ja müütidest, arutatakse tekkinud küsimusi. Loeng koos küsimuste vooruga kestab poolteist tundi.

Lisainfo