Revisjonikomisjon on seltsi kontrollorgan, mille liikmed valitakse seltsi liikmete ja toetajaliikmete hulgast sügisesel üldkoosolekul üheks aastaks. Revisjonikomisjon koosneb koos revisjonikomisjoni esimehega viiest liikmest. Revisjonikomisjoni esimees valitakse revisjoniliikmete poolt. Revisjonikomisjoni võib kuuluda kuni kaks toetajaliiget. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla EAÜSi juhatuse liige, töögrupi juht, töögrupi assistent, veebihaldur ega pressiesindaja.

Revisjonikomisjoni eesmärk on jälgida, et:

(1) seltsi tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega
(2) seltsi tegevus oleks läbipaistev ja kooskõlas seltsi dokumentidega (põhikiri, kodukord ja ametikirjeldused)
(3) seltsi tegevus oleks kooskõlas seltsi visiooni, missiooni ja väärtustega
(4) seltsi juhtkonna liikmed täidaksid oma ametikirjelduses ettenähtud kohustusi
(5) seltsi finantsilised tehingud ja majandusaasta aruanne oleksid tehtud korrektselt
(6) seltsis toimuks jätkusuutlik rahaliste vahendite kasutamine
(7) seltsi väliskuvand ning sisekliima oleksid positiivsed

Revisjonikomisjoni liikmed

Keidi Suursaar
Keidi Suursaar
Revisjonikomisjoni esimees
+372 5348 5558
Karoliine Teelahk
Karoliine Teelahk
Revisjonikomisjoni liige
+372 5387 6490
Helena Lill
Helena Lill
Revisjonikomisjoni liige
+372 5664 6406
Max Linnamägi
Max Linnamägi
Revisjonikomisjoni liige
+372 5391 1828
Aana-Liisa Kaste
Aana-Liisa Kaste
Revisjonikomisjoni liige

Anonüümne vihjepostkast

Sul on mure, millega revisjonikomisjon saaks abiks olla, või hoopis midagi rõõmsat jagada? Kirjuta sellest julgelt – leiame probleemidele lahenduse ja kiidame jooksvalt tublisid!

Kui soovid, et revisjonikomisjon Sinu sõnumile vastaks, siis lisa kirja lõppu oma e-posti aadress.

Sinu sõnum