“EAÜSiga edasi!” näol on tegemist Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmearendusprogrammiga, mis kestab 2016. aasta maist 2017. aasta maini.

Projekt hõlmab ühe osana endas põhjalikku juhtimisteemalist koolitusprogrammi seltsi juhtkonnale ja revisjonikomisjonile ning üldharivaid töötubasid tudengitele. Eesmärgiks on omandada organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks vajalikud teadmised ning oskused organisatsiooni juhtimisest, arendamisest ja organisatsiooni tegevuse mõju hindamisest.

Toimunud:

 • 14.-15. mail uue ja vana juhtkonna ning revisjonikomisjoni koolitus Tigete puhkekeskuses koolitaja Kristina Männiga
 • 15. oktoobril teenuste disaini töötuba Jannus Jaskaga Atlantise konverentsikeskuses
 • 20. oktoobril EAÜSi tutvumisüritus uutele ja vanadele liikmetele Tartus
 • septembris-oktoobris teenuste ideekonkurss, kuhu laekus neli ideed
 • 29. oktoobril EAÜSi sügisene üldkoosolek Eesti Biokeskuses
 • 18.-20. novembril Kasvufaktor-4 Põlva koolis
 • 13. jaanuaril strateegiapärastlõuna Domus Dorpatensises – saime paremini tuttavaks EAÜSi strateegiaga aastateks 2016-2020; vaatasime läbi muudatusettepanekud, et teha strateegiat liikmesõbralikumaks ja EAÜSi tegevusi eesmärgipärasemaks
 • 18. veebruaril EAÜSi koolituspäev Tartus V Spa konverentsikeskuses – koolitustel käsitleti avalikku esinemist ja meeskonnatööd, mille tõid liikmed vajadusena välja 2016. aasta kevadise ja sügisese üldkoosoleku tagasisides. Lisaks rääkisid tervishoiu ja -edenduse teemadel resident Marta Velgan, prof Raul-Allan Kiivet ja dr Taavi Tillmann
 • 8. aprillil EAÜSi kevadine üldkoosolek Iuridicumis (Näituse 13a)

Tulemas:

 • 6.-7. mail uue ja vana juhtkonna ning revisjonikomisjoni koolitus
 • 17. mail “EAÜSiga edasi!” lõpuüritus Sisevete saatkonnas Emajõel – meenutame möödunud aastat, täname projektiga töötanud meeskonda ja vaatame tulevikku

Ürituste toimumisse ja liikmete arendusse on panustanud Anni Ruul (V kursus, projekti autor ja algne eestvedaja), Liis Kibuspuu (IV, Kasvufaktor-4 peakorraldaja), Lona-Liisa Pruks (IV, projektijuht), Mihkel Viru (IV, projekti finantside majandaja), Gerli Krjukov (II), Karita Liivak (III), Martha Tääkre (V), Meeri Rahn (II), Kadri Eerik (IV), Anne-Mai Timuska ja Holger Post. Lisaks osales kogu juhtkond EAÜSi tutvumisürituse korraldamisel ja läbiviimisel ning juhatuse liikmed Aurora Ursula Joala, Gustav Klimušev ja Luise Leemet ka strateegiapäeva korraldamisel.

Suur tänu kõigile abilistele!

Projekti rahastavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 11 586€.

kusk-2